Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

 

 KOMUNIKAT

Ze względu na sytuacje epidemiczną, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta od 26 stycznia odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretny dzień i godzinę.

Dla zmniejszenia liczby osób w holu uruchomione zostały dwa dodatkowe wejścia do Urzędu Miasta.

  1. Wejście od ulicy Jagiellońskiej obsługuje wyłącznie osoby chcące załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności – pokoje nr 7, 9 i 11 (referat ewidencji ludności i dowodów osobistych – tel. 32 4165010)
  2. Wejście pod arkadami (pod flagami od strony rynku) obsługuje sprawy dot. rejestracji pojazdów, dowodów rejestracyjnych – tel. 32 4165132 oraz sprawy dot. praw jazdy, innych uprawnień do kierowania, instruktorów nauki jazdy i OSK - tel. 32 4165138 - referat komunikacji zlokalizowany na I piętrze
Osoby chcące załatwić sprawy w pozostałych wydziałach kierują się do wejścia głównego.

W celu umówienia wizyty należy dzwonić pod numery telefonów:

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

32 4165334

Wydział Zasobów Komunalnych

32 4165121

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

32 4165027

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – sprawy ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

32 4165413

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – Referat Gospodarki Odpadami

32 4165028

Urząd Stanu Cywilnego

32 2412749

Wydział Budżetu i Analiz

32 4165108

Wydział Działalności Gospodarczej

32 4165015 

Wydział Edukacji

32 4165402

Wydział Egzekucji i Windykacji

32 4165134

Wydział Geodezji

32 4165431

Wydział Informatyki

32 4165304

Wydział Inwestycji Komunalnych

32 4165438

Wydział Księgowości

32 4165105

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

32 4165313

Wydział Obsługi Technicznej

32 4165328

Wydział Organizacyjny i Kadr

32 4165307

Wydział Polityki Społecznej

32 4165226

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

32 4165220

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

32 4165627

Wydział Spraw Obywatelskich - sprawy wyborcze i inne

32 4165229

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

32 4165987

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

32 4165425

Wydział Zasobów Komunalnych

32 4165121

Wydział Zdrowia

32 4165238

Kancelaria Rady Miasta

32 4165205

Straż Miejska tel. Alarmowy 986

32 2416145

Biuro Audytu i Kontroli tel. wew. 235

32 4165000

Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych

32 4165432

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

32 4165415

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

32 4165420

Biuro Zamówień Publicznych

32 4165237


W referatach komunikacji i ewidencji ludności rezerwacja wizyt odbywa się również za pośrednictwem systemu internetowej rezerwacji www.kolejka.chorzow.eu

Godziny obsługi pozostają niezmienione.


 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ CHORZÓWOficjalna informacja o Mieście, jego organach i instytucjach, oraz o załatwianych sprawach i procedurach ich załatwiania.


Zawiera:


 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska - edycja, dnia: 2013-01-17
utworzony: 16-07-2003 / modyfikowany: 25-01-2022
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu