Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania zmieniają się zasady obsługi interesantów.

Obsługa interesantów (w tym telefoniczna) odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 07.15 – 11.45 oraz od godz. 12.45 do 17.15, a w piątek w godzinach 07.15 – 11.45.

W godzinach 11.45 - 12.45 Urząd Miasta będzie niedostępny dla interesantów, a w tym czasie odbywać się będzie wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń.

Interesanci przed wizytą w Urzędzie Miasta zobowiązani są umówić się telefonicznie na konkretny dzień i konkretną godzinę dzwoniąc na numery podane poniżej.


Przed wejściem do Urzędu powinni Państwo zdezynfekować ręce oraz umożliwić wykonanie pomiaru temperatury ciała, a podczas wizyty realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawy związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy załatwiane są:
- w Pawilonie C pod estakadą,
- w gmachu Urzędu Miasta - wejście na I piętro do Referatu Komunikacji wejściem głównym od strony Rynku,

- sprawy dot. rejestracji pojazdów, dowodów rejestracyjnych – tel. 32 4165132
- sprawy dot. praw jazdy, innych uprawnień do kierowania, instruktorów nauki jazdy i Ośrodków Szkolenia Kierowców - tel. 32 4165138

Sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności załatwiane są w budynku Urzędu Miasta w pokojach nr 7, 9 i 11. Ta część parteru budynku jest odizolowana od reszty gmachu – wejście do gmachu budynku od ulicy Jagiellońskiej.
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – tel. 32 4165010,

Pozostałe sprawy załatwiane są w poszczególnych Wydziałach.

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

32 4165334

Wydział Zasobów Komunalnych

32 4165121

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

32 4165027

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – sprawy ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

32 4165413

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – Referat Gospodarki Odpadami

32 4165028

Urząd Stanu Cywilnego

32 2412749

Wydział Budżetu i Analiz

32 4165108

Wydział Działalności Gospodarczej

32 4165015

Wydział Edukacji

32 4165402

Wydział Egzekucji i Windykacji

32 4165134

Wydział Geodezji

32 4165431

Wydział Informatyki

32 4165304

Wydział Inwestycji Komunalnych

32 4165438

Wydział Księgowości

32 4165105

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

32 4165313

Wydział Obsługi Technicznej

32 4165328

Wydział Organizacyjny i Kadr

32 4165307

Wydział Polityki Społecznej

32 4165226

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

32 4165220

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

32 4165627

Wydział Spraw Obywatelskich - sprawy wyborcze i inne

32 4165229

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

32 4165987

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

32 4165425

Wydział Zasobów Komunalnych

32 4165121

Wydział Zdrowia

32 4165238

Kancelaria Rady Miasta

32 4165205

Straż Miejska tel. Alarmowy 986

32 2416145

Biuro Audytu i Kontroli tel. wew. 235

32 4165000

Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych

32 4165432

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

32 4165415

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

32 4165420

Biuro Zamówień Publicznych

32 4165237


Lub na numery telefonów podane w książce telefonicznej Urzędu

Składanie dokumentów w Urzędzie Miasta realizowane jest poprzez wrzucenie ich do urny stojącej w przedsionku urzędu.

Wydziały Urzędu Miasta obsługują również strony telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych narzędzi (mail, sekap, epuap). 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ CHORZÓWOficjalna informacja o Mieście, jego organach i instytucjach, oraz o załatwianych sprawach i procedurach ich załatwiania.


Zawiera:


ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NIE OPUBLIKOWANEJ W BIP

DOBRY START

RODZINA 500+
(informacje i wnioski do pobrania)

 

SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW


Informacje o numerach rachunków bankowych

 

ZAŚWIADCZENIE O POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI
W OBSZARZE REWITALIZACJI WYZNACZONYM ZGODNIE Z USTAWĄ 
O REWITALIZACJI Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU
 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba - edycja, dnia: 2013-01-17
utworzony: 16-07-2003 / modyfikowany: 16-10-2020
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów