Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

DOSTĘPNOŚĆ URZĘDU DLA MIESZKAŃCÓW OD DNIA 30 MARCA 2020 R.

 

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 30 marca 2020 r. Wydział Spraw Obywatelskich oraz Kancelaria Główna (hol) zaprzestają bezpośredniej obsługi mieszkańców. Podobnie jak inne wydziały obsługują mieszkańców drogą elektroniczną i telefoniczną. Dokumenty w formie papierowej mogą Państwo wrzucać do urny wystawionej w wiatrołapie przy wejściu głównym do budynku Urzędu. Osoby nie będące pracownikami UM nie będą miały możliwości wchodzenia do budynku.

Urząd Stanu Cywilnego pracuje jak dotychczas, jednak w trosce o Państwa bezpieczeństwo i dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta w Urzędzie Stanu Cywilnego będą Państwo obsługiwani tylko i wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Urząd Stanu Cywilnego:
Śluby wyznaniowe (kościelne, konkordatowe) oraz wydawanie odpisów akt stanu cywilnego z archiwum w sprawach pilnych - 695 573 798
Rejestracja urodzeń - noworodków oraz rejestracja nowych zgonów (na podstawie karty zgonu) - 32 2412749

Podczas rozmowy z pracownikiem ustalony zostanie termin i godzina spotkania oraz nadany numer klienta. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.

 

Pozostałe wydziały Urzędu Miasta obsługują strony wyłącznie telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych metod (mail, sekap, epuap).

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej - 32 4165334

Wydział Budżetu i Analiz - 32 4165108

Wydział Działalności Gospodarczej - 32 4165015

Wydział Działalności Gospodarczej - obsługa przedsiębiorców z CEIDG - 660 430 864

Wydział Edukacji - 32 4165402

Wydział Egzekucji i Windykacji - 32 4165134

Wydział Geodezji - 32 4165431

Wydział Informatyki - 32 4165304

Wydział Inwestycji Komunalnych - 32 4165438

Wydział Księgowości - 32 4165105

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki - 32 4165313

Wydział Obsługi Technicznej - 32 4165328

Wydział Organizacyjny i Kadr - 32 4165307

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - 32 4165027

Wydział Polityki Społecznej - 32 4165226

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej - 32 4165220

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych - 32 4165405

Wydział Spraw Obywatelskich - 32 4165229
Referat Ewidencji Ludności - 32 4165010
Referat Komunikacji - 32 4165132

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii - 32 4165413

Wydział Usług Komunlanych i Ekologii - Referat Gospodarki Odpadami - 32 4165028

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 32 4165987

Wydział Zarządzania Nieruchomościami - 32 4165425

Wydział Zasobów Komunalnych - 32 4165121

Wydział Zdrowia - 32 4165238

Kancelaria Rady Miasta - 32 4165205

Straż Miejska - 32 2416145, alarmowy 986

Biuro Audytu i Kontroli - 32 4165326

Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 695 561 215

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - 32 4165415

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - 32 4165420

Biuro Zamówień Publicznych - 32 4165237


Ponadto w celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom Miasta Chorzów zaleca się:
- korzystanie z e-usług Urzędu Miasta Chorzów na platformach elektronicznych www.sekap.pl, www.obywatel.gov.pl
- korzystanie z drogi korespondencyjnej, telefonicznej oraz poczty elektronicznej


 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ CHORZÓWOficjalna informacja o Mieście, jego organach i instytucjach, oraz o załatwianych sprawach i procedurach ich załatwiania.


Zawiera:


ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NIE OPUBLIKOWANEJ W BIP

DOBRY START

RODZINA 500+
(informacje i wnioski do pobrania)

 

SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW


Informacje o numerach rachunków bankowych

 

ZAŚWIADCZENIE O POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI
W OBSZARZE REWITALIZACJI WYZNACZONYM ZGODNIE Z USTAWĄ 
O REWITALIZACJI Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU
 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba - edycja, dnia: 2013-01-17
utworzony: 16-07-2003 / modyfikowany: 01-04-2020
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów