Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNESprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 1. Przedmiot postępowania: 
     Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 2. Podstawa prawna
    - art. 18 ust. 10 pkt 1 - 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
    - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 3. Wymagane dokumenty:
    - protokoły kontrolne Wydziału Spraw Obywatelskich Referatu Działalności Gospodarczej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, Straży Miejskiej, Policji lub wnioski, skargi, orzeczenia, wyroki sądowe itp. wraz ze stosownymi załącznikami.

 4. Opłaty:
    
Brak.

 5. Termin odpowiedzi: 
     Miesiąc lub dłużej - zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 6. Jednostka prowadząca:
    
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - REFERAT LICENCJI I ZEZWOLEŃ

 7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2019-12-05
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 11-02-2021
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów