Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 1. Przedmiot postępowania: 
Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 2. Podstawa prawna
- art. 18 ust. 10 pkt 1 - 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r. poz.2137 z późniejszymi zmianami),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r. poz.2096 z późniejszymi zmianami).

 3. Wymagane dokumenty:
- protokoły kontrolne Wydziału Spraw Obywatelskich Referatu Działalności Gospodarczej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, Straży Miejskiej, Policji lub wnioski, skargi, orzeczenia, wyroki sądowe itp. wraz ze stosownymi załącznikami.

 4. Opłaty:
- brak.

 5. Termin odpowiedzi: 
miesiąc lub dłużej - zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r. poz.2096 z późniejszymi zmianami).

 6. Jednostka prowadząca:
- WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 7. Tryb odwoławczy:
- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Ramuś, dnia: 2019-03-01
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 01-03-2019
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów