Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAKSIĄŻKA TELEFONICZNA

Treść strony

wersja do druku
Wykaz Dyrektorów Wydziałów, Zastępców Dyrektorów, Kierowników Biur, Kierowników Referatów i stanowisk samodzielnych

Wykaz Dyrektorów Wydziałów, Zastępców Dyrektorów, Kierowników Biur, Kierowników Referatów i stanowisk samodzielnych

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
1 Mariusz Cup Dyrektor Wydziału 333 327 tel. 32 4165334 ab@chorzow.eu
2 Alina Flak Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej 324 241   flak_a@chorzow.eu
Wydział Budżetu i Analiz
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
3 Teresa Grzesica Zastępca Skarbnika Miasta - Dyrektor Wydziału 110 400 tel. 32 4165108 ba@chorzow.eu
4 Jolanta Kajzerek Zastępca Dyrektora Wydziału 111 310 fax 32 3481 844 ba@chorzow.eu
5 Bianka Gruszczyńska-Mikrut Kierownik Referatu Planowania Budżetu 109 9109 tel. 32 4165108 gruszczynska_b@chorzow.eu
Wydział Edukacji
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
6 Beata Kabza Dyrektor Wydziału 402 112, 9402 tel./fax 32 4165402/32 4165613 ed@chorzow.eu
Wydział Geodezji
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
7 Jacek Olszówka Dyrektor Wydziału Geodeta Miejski 433 358 tel. 32 2493290 ge.dyrektor@chorzow.eu lub ge.geodeta@chorzow.eu
8 Aurelia Korpała Zastępca Dyrektora 431a 9378   ge.ewidencja@chorzow.eu
9 Barbara Sznajder Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego 320 369 fax 32 2458467 ge.zasob@chorzow.eu
10 Sylwia Połap Kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej 435 456   polap_s@chorzow.eu
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
11 Monika Sobkiewicz Dyrektor Wydziału 426 399 tel. 32 4165425, fax 32 4165614 sobkiewicz_m@chorzow.eu
12 Aleksandra Grądys Kierownik Referatu Zarządzania Nieruchomościami Skarbu Państwa 423 217   gradys_a@chorzow.eu
13 Agnieszka Janyszek Kierownik Referatu Rolnictwa 428 228   zn.rolnictwo@chorzow.eu
Wydział Inwestycji Komunalnych
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
14 Piotr Galilejczyk Dyrektor Wydziału 439 138 tel./fax 32 4165438 galilejczyk_p@chorzow.eu
15 Krzysztof Wierzbicki Zastępca Dyrektora Wydziału 407 362 tel./fax 32 416438 wierzbicki_k@chorzow.eu
Wydział Księgowości
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
16 Joanna Marczyk Dyrektor - Główny Księgowy 105a 409 tel./fax 32 4165105/32 4165618 kw@chorzow.eu
17 Barbara Wojnowska Zastępca Dyrektora Wydziału - Zastępca Głównego Księgowego 104 230 tel./fax 32 4165105/32 4165618 kw@chorzow.eu
18 Ewa Bil-Cholewa Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej 101 246   bil-cholewa_e@chorzow.eu
19 Katarzyna Hohuł-Musiała Kierownik Referatu Ewidencji Wydatków i Środków Trwałych 128 492 fax 32 4165619 hohul-musiala_k@chorzow.eu
20 Katarzyna Kiołbasa Kierownik Referatu Płac 106 311   kiolbasa_k@chorzow.eu
21 Jolanta Burzyńska Kierownik Referatu Księgowości Opłat za Odpady Komunalne 126 298   burzynska_j@chorzow.eu
22 Joanna Wojtyczka Kierownik Referatu Ewidencji Dochodów Pozapodatkowych        
23 Izabela Salwa Kierownik Referatu Rozliczeń Podatku VAT 114 9406   vat@chorzow.eu
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
24 Rafał Zaremba Dyrektor Wydziału 312 231, 340 tel./fax 32 4165313 ks@chorzow.eu
25 Aleksandra Łamik-Hypa Zastępca Dyrektora Wydziału 311a 410, 382 tel./fax 32 4165313 ks.zastepca@chorzow.eu
Wydział Obsługi Technicznej
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
26 Patrycja Szydło Dyrektor Wydziału 328a 9384    

Wydział Organizacyjny i Kadr
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
27 Ewa Wilk-Wojtowicz p.o. Dyrektora Wydziału 307 424 tel./fax 32 416 5307 wilk-wojtowicz_e@chorzow.eu
28 Joanna Garba Kierownik Referatu Organizacyjnego 307 446 tel./fax 32 416 5307 garba_j@chorzow.eu
29 Izabela Duda p.o. Kierownika Referatu Kadr 305 375 tel./fax 32 416 5307 duda_i@chorzow.eu
30 Maria Mróz p.o. Kierownika Referatu Obsługi Kancelaryjnej 315 428 tel./fax 32 4165315 mroz_m@chorzow.eu.
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
31 Izabela Szulc Dyrektor Wydziału 27 245 tel./fax 32 416-5000/32 4165624 szulc_i@chorzow.eu
32 Marta Łuczak Zastępca Dyrektora Wydziału 27 274 tel. 32 416-5000 luczak_m@chorzow.eu
33 Katarzyna Czech Kierownik Referatu Wymiaru Podatków od Osób Fizycznych 32 152 tel. 32 416-5000 czech_k@chorzow.eu
34 Katarzyna Brol Kierownik Referatu Wymiaru Podatków od Osób Prawnych 21   tel. 32 416-5000 brol_k@chorzow.eu
Wydział Polityki Społecznej
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
35 Danuta Szary Dyrektor Wydziału 227 450 tel./fax 32 4165226/32 4165637 ps@chorzow.eu
36 Jadwiga Cudzich Zastępca Dyrektora Wydziału 225 256 tel./fax 32 4165226/32 4165637 cudzich_j@chorzow.eu
37 Marzanna Kurzawa Kierownik Referatu Nadzoru i Finansów 231 260 tel./fax 32 4165226/32 4165637 kurzawa_m@chorzow.eu
Wydział Spraw Obywatelskich
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
38 Krzysztof Chromy Dyrektor Wydziału 228 240, 341 tel./fax 32 4165229/32 4165629 so@chorzow.eu
39 Leszek Słonina Zastępca Dyrektora Wydziału - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. ochrony informacji niejawnych 230a 430 tel./fax 32 4165229/32 4165629 so@chorzow.eu
40 Małgorzata Gołąb Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 5 207 fax 32 4165630 galab_m@chorzow.eu
41 Grzegorz Swęda Kierownik Referatu Komunikacji 131 455 fax 32 4165631 referat_komunikacji@chorzow.eu
42 Brygida Balcar Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej 14 290 fax 32 4165633 balcar_b@chorzow.eu
Wydział Usług Komunalnych i Ekologii
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
43 Zuzanna Kurczek Dyrektor Wydziału 410 432 tel./fax 32 4165411/32 4165634 us@chorzow.eu
44 Anna Kotyś Zastępca Dyrektora Wydziału 412 204   ekologia@chorzow.eu
45 Jolanta Szlagor Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami 28a 104 tel./fax 32 4165411/32 4165634 szlagor_j@chorzow.eu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
46 Jacek Króliczek Dyrektor Wydziału 127 352 tel./fax 32 4165988 zk@chorzow.eu
Wydział Zasobów Komunalnych
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
47 Maciej Mostowik Dyrektor Wydziału 122 333   zl@chorzow.eu
Wydział Zdrowia
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
48 Bożena Łuczyńska Dyrektor Wydziału 238 9417 32 4165000 luczynska_b@chorzow.eu
49 Mirosław Przybysz Zastępca Dyrektora Wydziału 237 261 32 4165000 przybysz_m@chorzow.eu
Kancelaria Rady Miasta
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
50 Barbara Paruzel Dyrektor Wydziału 203 423 tel. 32 4165205 krm@chorzow.eu
Straż Miejska
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
51 Izabela Jaron Komendant Straży Miejskiej ul. Sobieskiego 3 8501 tel./fax 32 2416145/32 2417895 sm@chorzow.eu
52 Wiesław Horyń Zastępca Komendanta ul. Sobieskiego 3 8502 tel./fax 32 2416145/32 2417895  
53 Krzysztof Borowiec Kierownik Referatu Organizacyjno-Finansowego ul. Sobieskiego 3 8502 tel./fax 32 2416145/32 2417895 straz_miejska@chorzow.eu
54 Henryk Rusnak Kierownik Referatu Dzielnicowych ul. Sobieskiego 3 8505 tel./fax 32 2416145/32 2417895 sm@chorzow.eu
Urząd Stanu Cywilnego
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
55 Adam Broniszewski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ul. gen. H. Dąbrowskiego 24 - pok. nr 2 8605 tel. 32 2412 749, fax 32 2412 987 usc@chorzow.eu
56 Jolanta Lemantowicz Zastępca Kierownika ul. gen. H. Dąbrowskiego 24 - pok. nr 3 8607 tel. 32 2412 749, fax 32 2412 987 usc@chorzow.eu
57 Magdalena Mrozek-Bogusz Zastępca Kierownika ul. gen. H. Dąbrowskiego 24 - pok. nr 3 8602 tel. 32 2412 749, fax 32 2412 987 usc@chorzow.eu
Biuro Audytu i Kontroli
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
58 Jolanta Bojarun Audytor Wewnętrzny Miasta - Kierownik Biura 326 218   bojarun_j@chorzow.eu
Wydział Egzekucji i Windykacji
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
59 Rafał Byrczek Dyrektor Wydziału - Komornik Urzędu Miasta Chorzów 134a 404 tel./fax 32 4165134/32 4165638 egzekucja@chorzow.eu
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
60 Agata Beryt Dyrektor Wydziału 405 330 32 416 56 27 beryt_a@chorzow.eu
61 Marzena Rak Zastępca Dyrektora Wydziału 405 330 32 416 56 27 rak_m@chorzow.eu
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
62 Henryk Mercik Miejski Konserwator Zabytków 415 442 tel./fax 32 4165415 mkz@chorzow.eu
Wydział Informatyki
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
63 Jolanta Sopniewska Dyrektor Wydziału 303 350 tel/fax 32 4165304 inf@chorzow.eu
64 Marcin Dendra Kierownik Referatu Infrastruktury Teleinformatycznej 304 266 tel. 32 416 5000 it@chorzow.eu
65 Radosław Szmyra Kierownik Referatu Aplikacji i Rozwoju 302 268 tel. 32 416 5000 inf@chorzow.eu
Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
66 Magdalena Sekuła Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej - Dyrektor Wydziału 218 149 tel./fax 32 4165215 sekula_m@chorzow.eu
67 Marta Jakubczyk Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Aktywizacji Społecznej 418 9386 tel./fax 32 4165215 jakubczyk_m@chorzow.eu
68 Joanna Pietrzyba - Waszczak Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Promocji Miasta 221 393 tel./fax 32 4165215 pietrzyba-waszczak_j@chorzow.eu
69 Damian Hatko Kierownik Referatu Promocji Miasta 220 113 tel./fax 32 4165215 hatko_d@chorzow.eu
70 Łukasz Adamczyk Kierownik Referatu Komunikacji Wizualnej 214 9386 tel./fax 32 4165215 adamczyk_l@chorzow.eu
71 Wioletta Kacała Kierownik Referatu Dokumentacji Projektów 215 9392 tel./fax 32 4165215 kacala_w@chorzow.eu
Biuro Zamówień Publicznych
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
72 Wojciech Bochenek Kierownik Biura 420 465 tel./fax 32 4165237/32 4165639, 32 4165640 bzp@chorzow.eu
Miejski Rzecznik Konsumentów
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
73 Joanna Podzimska Miejski Rzecznik Konsumentów 13 213 32 4165420 podzimska_j@chorzow.eu
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
74 Monika Libucka Inspektor Ochrony Danych Osobowych 432 9432 32 4165432 libucka_m@chorzow.eu

Biuro Prasowe

l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
75 Karolina Skórka` Kierownik Biura - Rzecznik Prasowy 221a 474 32 416220 rzecznik@chorzow.eu; skorka_k@chorzow.eu


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2013-08-20
utworzony: 21-03-2013 / modyfikowany: 06-05-2019
wprowadził(a): Joanna Garba
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów