Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNESprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z likwidacją punktu

 1. Przedmiot postępowania:
     Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z likwidacją punktu

2. Podstawa prawna:
    - art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
    - art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Wymagane dokumenty w przypadku:
    1) złożenia wniosku:
        - wniosek;
        - oryginał zezwolenia;
        - opłata skarbowa 10 zł.;
        - potwierdzenie przelewu opłaty – patrz Uwagi pkt 2.;
        - oświadczenie do wniosku o wygaśnięcie zezwoleń.
    2) nie złożenia wniosku (z urzędu):
        - brak.

4. Opłaty:
   
Brak.

5. Termin odpowiedzi:
    Niezwłocznie.

6. Jednostka prowadząca:
   
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - REFERAT LICENCJI I ZEZWOLEŃ

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Uwagi:

    1) Wniosek należy złożyć:
        - najpóźniej w dniu likwidacji punktu sprzedaży (osoby prawne),
        - najpóźniej w dniu dokonania zmiany/wykreślenia w CEIDG (osoby fizyczne – patrz pkt 3);
        - w miesiącach styczeń, kwiecień/maj, sierpień/wrzesień – nie później niż w ostatnim dniu stycznia, maja lub września.

    2) W przypadku likwidacji punktu sprzedaży w miesiącach styczeń, kwiecień/maj, sierpień/wrzesień należy za dni korzystania z zezwoleń uiścić opłatę, która zostaje naliczona w pokojach 3, 15, 16 – parter UM w Chorzowie.

    3) W przypadku:
        - zakończenia działalności gospodarczej należy dokonać zmiany w Centralnej Ewidecji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez wykreślenie adresu punktu sprzedaży w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany,
        - wykreślenia działalności gospodarczej należy wykreślić wpis w Centralnej Ewidecji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności.

    4) Na drzwiach wejściowych do punktu sprzedaży należy umieścić stosowną informację.

pobierz plik: [ Wniosek o wygaśnięcie zezwoleń - likwidacja punktu ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2020-12-15
utworzony: 24-05-2013 / modyfikowany: 11-02-2021
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów