Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.101.2018

Zarządzenie Nr OR . 101 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 127 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.) – Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

Określić zasady organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

§ 2.

Szczegółowe zasady organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie nr OR. 100.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 25 maja 2018r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Anna Smołka, dnia: 2018-05-11
utworzony: 11-05-2018 / modyfikowany: 05-07-2018
wprowadził(a): Joanna Garba
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów