Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

 

Szanowni Państwo,

 

Obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Chorzów odbywa się w godzinach:

- od poniedziałku do środy w godzinach: 7:30 - 15:00
- czwartek 7:30 - 17:00

- piatek 7:30 - 13:00

Przed wejściem do Urzędu powinni Państwo zdezynfekować ręce oraz umożliwić wykonanie pomiaru temperatury ciała, a podczas wizyty realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

W Urzędzie Miasta Chorzów wprowadzony został system internetowej rezerwacji wizyt w Referacie Komunikacji oraz w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, działający pod adresem www.kolejka.chorzow.eu

System internetowej rezerwacji wizyt wprowadza konieczność podania przez zainteresowanego numeru telefonu i adresu e-mail. Klient będzie mógł wybrać dzień i godzinę wizyty.

Po wskazaniu terminu i jego zatwierdzeniu, na stronie wyświetli się:

  • komunikat o dokonanej rezerwacji,
  • informacja o wysłaniu na podany wcześniej e-mail korespondencji z linkiem potwierdzającym.

Jeżeli w ciągu godziny klient nie potwierdzi rezerwacji, ta zostanie anulowana. 

Usługa internetowej rezerwacji wizyty jest bezpłatna. Urząd nie pobiera opłat od tej czynności.

Sprawy związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy załatwiane są:
- w Pawilonie C pod estakadą,
- w gmachu Urzędu Miasta
- sprawy dot. rejestracji pojazdów, dowodów rejestracyjnych – tel. 32 4165132
- sprawy dot. praw jazdy, innych uprawnień do kierowania, instruktorów nauki jazdy i Ośrodków Szkolenia Kierowców - tel. 32 4165138

Obsługa interesantów w Pawilonie C odbywa się w godzinach obsługi urzędu:
- od poniedziałku do środy w godzinach: 8:00 - 16:00
- czwartek 8:00 - 17:00
- piątek 8:30 - 13:00

W Urzędzie Stanu Cywilnego sprawy wydawania odpisów z akt stanu cywilnego załatwiane są bez konieczności telefonicznego umawiania się na wizytę, w godzinach 7.30 do 15.00, w czwartek do 17.00, w piątek do 13.00.
Inne sprawy tj. m.in.: rejestracja zgonu, rejestracja urodzenia, uznania dziecka, powroty do nazwiska po rozwodzie, zmiany imion i nazwisk, transkrypcje aktów zagranicznych, zapewnienia niezbędne do zawarcia małżeństwa, zaświadczenia, są załatwiane po telefonicznym umówieniu się na wizytę.

Interesanci przed wizytą w Wydziałach:

- Architektury i Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
- Działalności Gospodarczej
- Księgowości
- Podatków i Opłat Lokalnych
- Promocji i Komunikacji Społecznej
- Spraw Obywatelskich
- Zasobów Komunalnych
- Zdrowia

powinni umówić się telefonicznie na konkretny dzień i konkretną godzinę dzwoniąc na numery podane poniżej.

Sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności załatwiane są w budynku Urzędu Miasta - pokój nr 7,9,11

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych tel. 32 4165010,

Pozostałe sprawy załatwiane są w poszczególnych Wydziałach.

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

32 4165334

Wydział Zasobów Komunalnych

32 4165121

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

32 4165027

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – sprawy ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

32 4165413

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – Referat Gospodarki Odpadami

32 4165028

Urząd Stanu Cywilnego

32 2412749

Wydział Budżetu i Analiz

32 4165108

Wydział Działalności Gospodarczej

32 4165015

 

Wydział Edukacji

32 4165402

Wydział Egzekucji i Windykacji

32 4165134

Wydział Geodezji

32 4165431

Wydział Informatyki

32 4165304

Wydział Inwestycji Komunalnych

32 4165438

Wydział Księgowości

32 4165105

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

32 4165313

Wydział Obsługi Technicznej

32 4165328

Wydział Organizacyjny i Kadr

32 4165307

Wydział Polityki Społecznej

32 4165226

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

32 4165220

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

32 4165627

Wydział Spraw Obywatelskich - sprawy wyborcze i inne

32 4165229

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

32 4165987

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

32 4165425

Wydział Zasobów Komunalnych

32 4165121

Wydział Zdrowia

32 4165238

Kancelaria Rady Miasta

32 4165205

Straż Miejska tel. Alarmowy 986

32 2416145

Biuro Audytu i Kontroli tel. wew. 235

32 4165000

Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych

32 4165432

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

32 4165415

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

32 4165420

Biuro Zamówień Publicznych

32 4165237


Lub na numery telefonów podane w książce telefonicznej Urzędu

Zalecamy załatwianie osobiście tylko niezbędnych spraw, natomiast pozostałych spraw telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznych narzędzi (mail, sekap, epuap). 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ CHORZÓWOficjalna informacja o Mieście, jego organach i instytucjach, oraz o załatwianych sprawach i procedurach ich załatwiania.


Zawiera:


 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska - edycja, dnia: 2013-01-17
utworzony: 16-07-2003 / modyfikowany: 02-11-2021
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów