Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

W Urzędzie Miasta Chorzów funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych.

Biuro działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych.

Biuro przyjmuje i jednocześnie przechowuje rzeczy znalezione.

Zgodnie z Art.5. 1 wyżej wymienionej ustawy wskazać należy, iż: "Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy" (właściwy starosta).

Wspomnieć należy także o Art. 12. 4 i 5 ustawy, który wskazuje: "Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej"

"W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez właściwego starostę znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania".

Przy ewentualnym przekazywaniu rzeczy znalezionych, należy skrupulatnie rozróżniać kategorię rzeczy "znalezionych" i "porzuconych" (z zamiarem wyzbycia się - czyli w praktyce "niczyich").

Należy kierować się indywidualnymi okolicznościami poszczególnych, konkretnych przypadków (przykład: porzucone "stare" rowery, "stary" sprzet RTV i AGD - są rzeczami niczyimi, natomiast portfel z dokumentami, klucze - są rzeczami zgubionymi).

 

Osobą prowadzącą Biuro Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miasta Chorzów jest Robert Dudek.

Kontakt: Urząd Miasta Chorzów, 41-500 Chorzów, ul. Rynek 1 - pokój nr 20 na parterze Urzędu.

Telefon: 504 358 030 lub 32 4165000 wew. 440

 

WYKAZ RZECZY PRZYJĘTYCH DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH:

pobierz plik: [ Wykaz rzeczy znalezionych - stan na dzień 15.04.2024 r. ]osoba odpowiedzialna za treść: Robert Dudek, dnia: 2017-02-15
utworzony: 18-12-2008 / modyfikowany: 16-04-2024
wprowadził(a): Daniel Mitros
rejestr zmian

Stopka serwisu