Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
 

Udostępnione strony Biuletynu Informacji Publicznej zapewniają łatwy dostęp do informacji o Mieście, jego organach i instytucjach, oraz o załatwianych sprawach i procedurach ich załatwiania.

Na stronach BIP można znaleźć też informacje o pracy Rady Miasta, protokołach sesji oraz komisji Rady, o podjętych uchwałach oraz zarządzeniach Prezydenta Miasta. Biuletyn zawiera informację na temat osób zajmujących stanowiska we władzach Miasta.

Na stronach BIP znajduje się też informacja o strukturze Urzędu Miasta i zakresie działania jego wydziałów, o jednostkach organizacyjnych podległych Miastu i ich zakresie działania – a także o osobach zajmujących stanowiska w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta można dostać się:

W sposób pośredni poprzez odnośnik Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się na stronie głównej Urzędu Miasta Chorzów http://www.chorzow.um.gov.pl
W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej http://www.bip.chorzow.eu

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki samorządowej, menu, oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Menu strony głównej zawiera pozycje:

RADA MIASTA
z możliwością wyboru spośród tematów

PRZEWODNICZĄCY

ZASTĘPCY PRZEWODNICZACEGO
RADNI

KOMISJE

SESJE

UCHWAŁY

PREZYDENT MIASTA
z możliwością wyboru spośród tematów

PREZYDENT MIASTA
ZASTĘPCY PREZYDENTA

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA

URZĄD MIASTA z możliwością wyboru tematu

OGŁOSZENIA URZĘDOWE

lub wyboru wybranego spośród wydziałów Urzędu

 

Ostatnią pozycją menu jest pozycja:

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Odsyłająca do poszczególnych jednostek, w rozbiciu na ich formę organizacyjno-prawną.

W niektórych sytuacjach, np. przy wyświetleniu tekstu aktu prawnego, może być wygodnie czytać go na całej szerokości ekranu. Można wówczas skorzystać z przycisku „schowaj menu” znajdującym się po lewej stronie paska. Skorzystanie z przycisku „pokaż menu” przywraca poprzednią organizację ekranu.

Biuletyn wyposażony jest w wyszukiwarkę, która pomaga w odszukaniu treści zawierającej podane hasła.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2013-01-17
utworzony: 16-07-2003 / modyfikowany: 11-03-2019
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu