Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Urząd z tłumaczem migowym

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych formach komunikowania się, w Urzędzie Miasta w Chorzowie pomoc w załatwieniu sprawy może otrzymać każda osoba niesłysząca, która zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie zgłosi potrzebę pomocy tłumacza migowego co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Przy wejściu do Urzędu Miasta w Chorzowie została umieszczona plansza z charakterystycznym piktogramem i najważniejszymi informacjami, w którym pokoju i na którym piętrze pracuje osoba, która posługuje się językiem migowym.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171 poz. 1016).

Zgłoszenie osoby uprawnionej może nastąpić poprzez kontakt z Urzędem Miasta w Chorzowie poprzez:

  • kontakt telefoniczny za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr 32 416 5000 (centrala Urzędu Miasta) wew. 207 - Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Osobą uprawnioną do udzielania pomocy osobom, które dokonały zgłoszenia jest Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chorzów Pani Małgorzata Gołąb.

  • kontakt e-mail: bezbarier@chorzow.eu

  • bezpośredni kontakt - Urząd Miasta Chorzów ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, parter, pokój 6.

W zgłoszeniu trzeba wskazać rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w Urzędzie.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2012-04-12
utworzony: 02-04-2012 / modyfikowany: 31-01-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu