Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Chorzów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.chorzow.eu/

Data publikacji: 2003-07-01

Data aktualizacji: 2019-10-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia: 2020-11-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Libucka, libucka_m@chorzow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 416 5432. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Chorzów – Rynek 1, 41-500 Chorzów

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 • od strony Rynku – wejście główne
 • od. ul. Jagiellońskiej
 • od strony dziedzińca budynku urzędu; dziedziniec dostępnego jest od strony rynku (brama wjazdowa) – wejście dostępne jedynie dla pracowników Urzędu Miasta Chorzów i osób przez nich upoważnionych.

Głównym wejściem do budynku Urzędu Miasta Chorzów jest wejście od strony Rynku, wejście to jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Punkt informacyjny znajduje się na wprost wejścia głównego po prawej stronie schodów prowadzących na wyższe kondygnacje.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pokoje i pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz piętrach od 1 do 3. W budynku znajduje się winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie od strony klatki schodowej. W budynku znajduje się również pokój dla opiekuna z dzieckiem, w którym znajduje się przewijak oraz miejsce do karmienia – pokój zlokalizowany jest na końcu korytarza po prawej stronie od wejścia głównego.

Budynek nie posiada własnego parkingu. W sąsiedztwie rynku znajdują się ogólnodostępne parkingi. Najbliżej zlokalizowany parking (wjazd pod estakadę od strony rynku) posiada dwa miejsca dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W punkcie informacyjnym i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi.osoba odpowiedzialna za treść: Radosław Szmyra, dnia: 2020-09-22
utworzony: 03-11-2020 / modyfikowany: 30-11-2020
wprowadził(a): Radosław Szmyra
rejestr zmian

Stopka serwisu