Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2006

Kontrole przeprowadzone przez zewnętrzne organy kontroli w Urzędzie Miasta Chorzów w 2006 roku:

 1. Kontrola przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w zakresie realizacji projektu ZPORR - przebudowa skrzyżowania ul. Batorego - Radoszowskiej w Chorzowie.
  17.01.2006 r.
 2. Kontrola przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - sprawdzenie wykonania zadań określonych w par. 4 Rozporządzenia Porządkowego Nr 1/2006 Wojewody Śląskiego z dnia 29.01.2006 r.
  14.02.2006 r.
 3. Kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli Służb Mundurowych Departamentu Kontroli MSWiA w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
  14.02.2006 r.
 4. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Ślaski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji w Wydziale Spraw Obywatelskich - ocena funkcjonalności lokalu dla potrzeb przeprowadzenia poboru, informanie poborowych o przysługujących im prawach, spoczywających na nich obowiązkach wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, egzekwowanie dyscypliny stawiennictwa poborowych do poboru oraz wykorzystanie dotacji budżetowej przekazanej na sfinansowanie poboru.
  22.02.2006 r.
 5. Kontrola doraźna przeprowadzana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w zakresie podstaw prawnych działania oraz prawidłowości podejmowania działań i prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących pawilonu wystawienniczego na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej 1.
  15.-17.03.2006 r.
 6. Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w zakresie wniosków i decyzji wydanych w wyniku ostatniej kontroli PIP dot. przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP.
  21.03.2006 r.
 7. Kontrola przeprowadzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
  3-4.04.2006 r.
 8. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
  18.04.- 11.07.2006 r.
 9. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach dot. celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i środkami publicznymi w ramach realizacji SPO RZL.
  21.06.2006 r.
 10. Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie wydatkowania środków WFOŚiGW pochodzących z dotacji 287/2005/13/OA/po/D.
  23.06.2006 r.
 11. Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie wydatkowania środków WFOŚiGW pochodzących z pożyczki nr 229/2004/13/OA/po/P.
  6.10.2006 r.
 12. Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w zakresie wykorzystania w 2005 roku środków PFRON przekazanych wg algorytmu na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
  23-27.10.2006 r.
 13. Kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w zakresie realizacji obowiązku dostosowania operatu ewidencyjnego do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz dotacji budżetowej z działu 710 "Działalność usługowa".
  6-30.11.2006 r.
 14. Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w zakresie postępowań administracyjnych, objętych przepisami Prawa Budowlanego.
  5-7.12.2006 r.

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2007-02-13
utworzony: 30-12-2005 / modyfikowany: 01-03-2006
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu