Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEURZĄD STANU CYWILNEGO

Treść strony

wersja do druku
Zakres zadań

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:


 1. Prowadzenie postępowania w następujących sprawach z zakresu administracji publicznej:
  1)
  sporządzanie aktów urodzeń,
  2)
  przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
  3)
  przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, którego ojciec jest nieznany lub nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa,
  4)
  wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego okresu wyczekiwania na ślub,
  5)
  przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
  6)
  przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  7)
  sporządzanie aktów małżeństwa,
  8)
  przyjmowanie oświadczeń o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa: mężczyzny, kobiety i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa,
  9)
  wydawanie świadectw o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
  10)
  wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubu kościelnego),
  11)
  sporządzanie aktów zgonu,
  12)
  odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego,
  13)
  uzupełnianie treści aktów nie zawierających wszystkich danych,
  14)
  prostowanie oczywistych błędów pisowni w aktach stanu cywilnego,
  15)
  umiejscawianie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzonych za granicą,
  16)
  wpisywanie wzmianek o przypiskach do akt stanu cywilnego na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów, instytucji oraz organów administracji rządowej,
  17)
  wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z akt tut. USC i nadsyłanych z innych urzędów,
  18)
  wydawanie kserokopii z akt stanu cywilnego,
  19)
  potwierdzanie zgodności kserokopii z oryginałem,
  20)
  prowadzenie akt zbiorowych do poszczególnych aktów stanu cywilnego oraz skorowidzów do akt,
  21)
  skreślanie niedopuszczalnej części tekstu w treści aktów,
  22)
  zmiany imion i nazwisk,
  23)
  sporządzanie testamentów,
  24)
  przechowywanie, zabezpieczenie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,
  25)
  załatwianie korespondencji konsularnej i krajowej,
  26)
  organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz innych.

 2. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta:
  1) prowadzenie punktu kasowego realizującego dochody Urzędu Miasta z zakresu opłat skarbowych, podatków oraz innych wpłat.


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2015-02-04
utworzony: 13-06-2003 / modyfikowany: 04-02-2015
wprowadził(a): G M
rejestr zmian

Stopka serwisu