Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ EGZEKUCJI I WINDYKACJI

Treść strony

wersja do druku
Zakres zadań

Do zadań Wydziału Egzekucji i Windykacji należy:

1. Planowanie oraz bieżące monitorowanie dochodów budżetowych w zakresie egzekucji administracyjnej i prowadzonych postępowań windykacyjnych dotyczących zobowiązań pieniężnych wobec Miasta.

2. Prowadzenie postępowania w następujących sprawach z zakresu administracji publicznej:

 1. prowadzenie spraw dotyczących egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym w zakresie należności dla których organ gminy właściwy jest dla ustalenia i poboru

 2. prowadzenie spraw dotyczących egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie spraw dla których właściwy jest organ gminy

 3. prowadzenie spraw dotyczących obsługi windykacyjnej należności cywilno-prawnych Gminy Chorzów

 4. prowadzenie spraw dotyczących obsługi wierzycielskiej Gminy Chorzów w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych,

 5. prowadzenie spraw dotyczących ustalania składników majątkowych w zakresie zleconym przez uprawnione organy.

3. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie:

 1. sporządzania sprawozdań,
 2. projektów Zarządzeń Prezydenta oraz uchwał Rady Miasta w zakresie działania Wydziału.

4. Wykonywanie następujących czynności materialno-technicznych:

1) sporządzanie informacji o posiadanym majątku.

 osoba odpowiedzialna za treść: Anna Kasperska, dnia: 2023-01-23
utworzony: 13-06-2003 / modyfikowany: 16-01-2023
wprowadził(a): G M
rejestr zmian

Stopka serwisu