Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelJEDNOSTKI MIEJSKIEJEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Treść strony

wersja do druku
NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  ul. Bałtycka 8a

  tel. 32 2411279, 32 2411270,  32 2416906   tel/fax: 32 2414060
  www.mzuim.chorzow.eu


  Dyrektor: Katarzyna Gawlik-Król
  (Oświadczenie majątkowe)

  - przedmiot działania jednostki: zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta Chorzowa
  - utworzony na podstawie uchwały Nr 27/280 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chorzowie z dnia 10.11.1966 r. w sprawie utworzenia z dniem 1.01.1967 r. Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.


 • Zakład Komunalny "PGM"
  ul. Bałtycka 8

  Informacja tel. 32 7571500 

  Dyrektor: Joanna Lekston-Grzyb
  (Oświadczenie majątkowe)
   
  Zastępcy Dyrektora:
  - Joanna Koziej - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
  - Jacek Stankowski - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
  - Sławomir Sobczyk - Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

  www.pgm-chorzow.eu

  www.zkpgm.bip.chorzow.eu
  - przedmiot działania: zarządzanie mieniem komunalnym i powierzonym
  - utworzony na podstawie uchwaly Rady Miejskiej w Chorzowie Nr XXXIX/257/92 z 11.03.1992 roku w sprawie  utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu  budżetowego o nazwie Zakład Komunalny "PGM".

 

 • Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
  ul. Dąbrowskiego 113

  tel/fax 32 2417050, 32 2417055

  Dyrektor: Alina Zawada
  (oświadczenie majątkowe

  Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-technicznych: Marcin Zdebik
  Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i marketingu: Jarosław Barteczko

  www.moris.chorzow.pl


  - przedmiot działania: świadczenie usług w zakresie rekreacji i sportu, organizacja imprez, wynajem obiektów sportowych jednostkom kultury fizycznej, szkołom, zakładom pracy, organizacjom na zajęcia sportowe i szkoleniowe, prowadzenie zajęć w zakresie rehabilitacji ruchowej, świadczenie usług zlecanych przez Zarząd Miasta, prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych
  - utworzony na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chorzowie Nr XXXIX/258/92 z dnia 11.03.92 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie "Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu" oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/421/2000 z dnia 21.12.2000 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie i utworzenia jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu

   

 • Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów

  tel.: 32 771 63 99
  fax: 32 2496229, 32 7716305
  www.ops.bip.chorzow.eu

  Dyrektor: Teresa Gabor
  (Oświadczenie majątkowe)

  Zastępca Dyrektora: Stanisław Kowolik
  (Oświadczenie majątkowe)

  Zastępca Dyrektora: Lidia Stuchlik
  (Oświadczenie majątkowe)


 • Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja"
  ul. Wandy 64, 41-500 Chorzów


  tel.: 32 2411513
  fax: 32 2415424
  http://dpsnadzieja.bip.chorzow.eu

  Dyrektor: Elżbieta Szyszka
  (Oświadczenie majątkowe)

   

 • Dom Pomocy Społecznej "Republika"
  ul. Michałkowicka 4, 41-503 Chorzów

  tel.: 32 2459065
  fax: 32 2459065
  www.republika.cashport.pl

  Dyrektor: Lidia Nastuła
  (Oświadczenie majątkowe)

   

 • Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom
  Plac św. Jana 31a, 41-503 Chorzów

  tel.: 32 2411973
  fax: 32 2416721
  www.uzaleznieni.org

  Dyrektor: Mieczysław Fido
  (Oświadczenie majątkowe)

 

 

 • Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów


  tel.: 32 3497101
  fax: 32 3497100
  http://www.pupchorzow.pl

  Dyrektor: Jerzy Kędziora
  (Oświadczenie majątkowe)

  Zastępca Dyrektora: Iwona Gruszczyńska
  (Oświadczenie majątkowe)

   

 • Zakład Ekonomiczno-Finansowej
  Obsługi Jednostek Oświatowych
  ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów

  tel. 32 43 89 311 do 30
  fax 32 43 89 310
  http://zefo.bip.chorzow.eu/

  Dyrektor: Małgorzata Michnik
  (Oświadczenie majątkowe)

  Główny Księgowy: Justyna Piotrowska-Łokieć

  Przedmiotem dzialalności ZEFO jest prowadzenie stałej obsługi księgowo-rachunkowej jednostek oświatowych, w tym:
  - biężąca rejestracja operacji finansowych,
  - bieżąca informacja o sytuacji finansowej placówki
  - okresowa informacja o wysokości wydatków i kosztów poniesionych przez jednostki
  - naliczanie wynagrodzeń pracowników jednostek i prowadzenie ich ewidencji
  - tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostkach
  oraz sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i budżetowej.

- utworzony na podstawie Uchwały Nr  XLVII/898/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Chorzowie celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2010-04-20
utworzony: 03-07-2003 / modyfikowany: 24-08-2021
wprowadził(a): Daniel Mitros
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów