Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelJEDNOSTKI MIEJSKIEJEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Treść strony

wersja do druku
POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
 • Muzeum
  ul. Powstańców 25
  http://www.muzeum.chorzow.pl/
  tel. 32 2413 - 104 tel/fax 32 2413 - 926

  Dyrektor Janusz Mokrosz
  Oświadczenie majątkowe

  Celem statutowym MUZEUM jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami

  (Osobowość prawna uzyskana na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

   
 • Muzeum Hutnictwa
  ul. Metalowców 4A
  http://muzeumhutnictwa.bip.chorzow.eu

  adres do korespondencji:
  ul. Powstańców 25
  41-500 Chorzów

  nr tel.: 507 723 213 / 32 241 31 04 (wew. 107)

  e-mail: kontakt@muzeumhutnictwa.pl  Dyrektor Adam Kowalski
  Oświadczenie majątkowe

  Celem Muzeum Hutnictwa jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów związanych bezpośrednio bądź pośrednio z gałęzią przemysłu, jaką jest hutnictwo.


 • Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Sobieskiego 8
  http://www.biblioteka.chorzow.pl/
  tel. 32 2413 – 848 tel/fax 32 2410 –784

  Dyrektor Beata Kaczmarek
  Oświadczenie majątkowe

  Celem statutowym Miejskiej Biblioteki Publicznej jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz przyczynianie się do rozwoju kultury

  (Osobowość prawna uzyskana na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • Miejski Dom Kultury "BATORY"
  ul. St. Batorego 6
  www.mdkbatory.pl
  tel. 32 7722 – 722, 32 2463 – 937

  Dyrektor Sylwester Paprocki
  Oświadczenie majątkowe

  Celem statutowym Miejskiego Domu Kultury „BATORY” jest upowszechnianie kultury, wychowania i edukacji

  (Osobowość prawna uzyskana na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • Chorzowskie Centrum Kultury
  ul. Sienkiewicza 3
  tel. 32 349 78 60
  www.chck.pl
  e-mail: sekretariat@chck.pl

  Dyrektor Tomasz Ignalski
  Oświadczenie majątkowe

  Celem statutowym Chorzowskiego Centrum Kultury jest upowszechnianie i ochrona kultury

  (Osobowość prawna uzyskana na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej


 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Zespół Szpitali Miejskich
  ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
  tel.: 32 3499-100
  fax: 32 2413-952
  e-mail:
  zsm@zsm.com.pl
  http://www.zsm.com.pl

  Dyrektor: dr n. ekon. lek. med. Jerzy Szafranowicz
  Oświadczenie majątkowe


  Z-ca dyrektora ds. lecznictwa (pion pediatryczny)
  dr n. med. Karmen Czernia-Pokrywka

  Z-ca dyrektora ds. lecznictwa (pion dorosłych)
  dr n. med. Beata Reszka


  Z-ca dyrektora ds. administracyjnych
  mgr Arkadiusz Jakubczyk

  Z-ca dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych:
  mgr
  Tadeusz Szaton


  Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia.

 • Przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład, oraz organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
  Uchwałą Nr XXIII/377/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie powołano 11 osobową Radę Społeczną Zespołu Szpitali Miejskich w składzie:
  1) Mariola Roleder - przewodnicząca, osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Chorzów
  2) Małgorzata Rasała-Tomczyk - członek, przedstawiciel Wojewody Śląskiego
  3) Maciej Wiewióra - członek, przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  4) Halina Hiltawska - członek, przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Chorzów
  5) Krzysztof Kopel - członek, przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Chorzów
  6) Tomasz Krawczyk - członek, przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Chorzów
  7) Krzysztof Łazikiewicz - członek, przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Chorzów
  8) Marek Otte - członek, przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Chorzów
  9) Szymon Piecha - członek, przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Chorzów
  10) Barbara Tabin - członek, przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Chorzów
  11) Aleksandra Zimnik - członek, przedstawiciel wybrany przez Radę Miasta Chorzów

  (Osobowość prawna uzyskana na podstawie ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej)osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2021-02-04
utworzony: 03-07-2003 / modyfikowany: 25-06-2021
wprowadził(a): Daniel Mitros
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów