Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelJEDNOSTKI MIEJSKIEJEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Treść strony

wersja do druku
NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - (edukacja)

  • Przedszkole nr 1
   ul. Obrońców Chorzowa 14
   tel. 32 246 24 46
   http://www.przedszkole1chorzow.net/

   Dyrektor Mariola Piecha
   oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 100
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 6.00 - 17.00

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia rytmiczno-muzyczne
   - zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej
   - język angielski,
   - taniec,
   - kółko zuchowe,
   - wolontariat,
   - kółko literackie we współpracy z Uniwersytetem Śląskim "Cała Polska czyta dzieciom",
   - warsztaty dla rodziców.

   Zajęcia ze specjalistami:
   - logopedia,
   - terapia pedagogiczna.

 

  • Przedszkole nr 3
   ul. Cieszyńska 21
   tel. 32 241 44 13
   www.przedszkole3chorzow.net

   Dyrektor Renata Piróg
   oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 120
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 7.00 - 16.00

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia rytmiczno-muzyczne
   - gimnastyka korekcyjna
   - zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego

 

  • Przedszkole nr 4
   ul. Długa 32a
   tel. 32 246 46 32
   www.p4chorzow.edupage.org

   Dyrektor Leonarda Puchałka
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 125
   Czas pracy przedszkola:
   06.00 - 16.00

   Zajęcia dodatkowe:
   - język angielski,
   - katecheza na życzenie rodziców,
   - realizacja projektów edukacyjnych oraz innowacji,
   Zajęcia ze specjalistami:
   - zajęcia rewalidacyjne z logopedą,
   - zajęcia rewalidacyjne z pedagogiem terapeutą,
   - pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
    

  • Przedszkole nr 5
   ul. Poniatowskiego 27
   tel. 32 241 16 04
   http://www.przedszkole5.edu.pl/

   Dyrektor Małgorzata Masternak
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 75
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 6.30 - 15.30

   Zajęcia dodatkowe:
   - gimnastyka korekcyjna
   - zajęcia z języka angielskiego
   - zajęcia z rytmiki

 

  • Przedszkole nr 6
   ul. Gałeczki 56
   tel. 32 241 03 64
   http://przedszkole-nr6.gogler.pl

   Dyrektor Mariola Puc
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 100
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 6.30 - 15.30

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia rytmiczne
   - zajęcia logopedyczne
   - zajęcia z języka angielskiego

 

  • Przedszkole nr 7
   ul. Łagiewnicka 16
   tel. 32 249 60 22
   http://www.przedszkole7chorzow.eprzedszkola.pl

   Dyrektor Iwona Grześkowiak
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 125
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 6.00 - 16.00

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
   - zajęcia taneczne
   - zajęcia kółka szachowego
   - zajęcia z języka angielskiego

 

  • Przedszkole Nr 8 
   ul. Kochanowskiego 8
   tel. 32 246 50 91
   https://przedszkolenr8chorzow.edupage.org

   Dyrektor Maja Thamm
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 120
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 5.30 - 16.00

   Zajęcia dodatkowe:
   - kurs tańca
   - zajęcia rytmiczne
   - gimnastyka korekcyjna
   - zajęcia z języka angielskiego i włoskiego

 

  • Przedszkole nr 9
   ul. Omańkowskiej 9
   tel. 32 241 17 72
   https://p9chorzow.edupage.org

   Dyrektor Ilona Pisula-Mazur
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 150
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 6.00 - 16.00

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia z języka angielskiego
   - zajęcia rytmiczne

 

  • Przedszkole nr 11
   ul. Czysta 12
   tel. 32 247 34 76
   www.p11chorzow.edu.pl
   e-mail: kontakt@p11chorzow.edu.pl

   Dyrektor Grażyna Rutkowska 
   oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 100
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 600 - 1700

   Zajęcia dodatkowe:
   - elementy wychowania prorodzinnego
   - zajęcia z rytmiki
   - gimnastyka korekcyjna
   - gimnastyka profilaktyczna
   - zajęcia z języka angielskiego
   - zajęcia z logopedii
   - nauka pływania
   - zajęcia wspomagające umiejętności czytelnicze
   - zajęcia z komputerami

 

  • Integracyjne Przedszkole nr 12 im. Marii Montessori 
   ul. Lipińska 9
   tel. 32 241 16 57
   http://przedszkole12.bip.chorzow.eu

   Dyrektor Marlena Turek
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 100
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 16.00

   Przedszkole posiada certyfikat "Partnerskie przedszkole"

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia z języka angielskiego, włoskiego oraz niemieckiego
   - zajęcia z rytmiki
   - gimnastyka korekcyjna
   - zajęcia z podstaw informatyki

 

  • Przedszkole nr 13
   ul. Sobieskiego 13
   tel. 32 241 16 49
   http://przedszkole13chorzow.edupage.org

   Dyrektor Aneta Czarnobaj
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 150
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 17.00

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia z języka angielskiego
   - zajęcia z rytmiki
   - zajęcia z muzyki

 

  • Przedszkole nr 16 - Integracyjne
   ul. Brzozowa 9
   tel. 32 246 30 38
   http://przedszkole16integracyjnechorzow.eprzedszkola.pl/

   Dyrektor Patrycja Sznura 
   oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 120
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 600 - 1600
   W placówce funkcjonuje Ośrodek Korekcji Wad Postawy

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia z rytmiki
   - gimnastyka utaneczniona
   - nauka pływania 

  

  • Przedszkole nr 17
   ul. Kasprowicza 1
   tel. 32 241 62 74
   https://przedszkolenr17chorzow.edupage.org

   Dyrektor Katarzyna Dobek
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 125
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 16.30

   Zajęcia dodatkowe:
   - gimnastyka korekcyjna
   - edukacja regionalna

 

  • Przedszkole nr 18
   ul. Gałeczki 17
   tel. 32 241 39 60
   www.przedszkole18chorzow.pl 

   Dyrektor Grażyna Jaczewska-Piłat
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 120
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 600 - 1600

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
   - kursy tańca
   - zajęcia plastyczne
   - zajęcia z języka angielskiego

 

  • Przedszkole nr 19
   ul. Karpacka 15
   tel. 32 246 41 62
   http://www.przedszkole19chorzow.pl/

   Dyrektor Katarzyna Wiszkowska 
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 125
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 630 - 1600

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia z języka angielskiego
   - rytmika
   - logopedia
   - wolontariat
   - gimnastyka korekcyjna
   - tańce
   - kółka plastyczne
   - pomoc psychologiczna


  • Przedszkole nr 20
   ul. Ks. J. Czempiela 49
   tel. 32 246 63 61.TEL. 264 63 61
   http://www.p20chorzow.edu.pl

   Dyrektor: Lidia Ciborska
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 120
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 16.00

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia z rytmiki
   - zajęcia z logopedii
   - zajęcia terapeutyczne
   - edukacja prorodzinna

 

  • Przedszkole nr 21
   ul. Ryszki 33
   tel. 32 241 98 60
   www.przedszkole21chorzow.edupage.org

   Dyrektor Maria Modras
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 125
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 16.00

   Zajęcia dodatkowe:
   - gimnastyka korekcyjna
   - karate
   - zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dzieci
   - zajęcia z języka angielskiego
   - zajęcia z logopedii
   - zajęcia z rytmiki
   - zajęcia kółka plastycznego

 

  • Przedszkole nr 23
   ul. Floriańska 37
   tel. 32 241 04 23
   https://przedszkole23chorzow.edupage.org

   Dyrektor Joanna Jura
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 90
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 7.00 - 16.00

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia z języka angielskiego
   - zajęcia z rytmiki
   - gimnastyka korekcyjna
   - nauka tańca latynoamerykańskiego
   - gry i zabawy ruchowe z elementami zespołowych gier sportowych

 

  • Przedszkole nr 24
   ul. Lompy 16
   tel. 32 249 30 71
   http://www.przedszkole24.kei.pl/

   p.o. Dyrektora Sylwia Jańczak
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 95
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 600 - 1600

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia plastyczne
   - zajęcia z logopedii
   - zajęcia taneczne
   - zajęcia z języka angielskiego
   -gimnastyka korekcyjna


  • Przedszkole nr 25
   ul. Kilińskiego 3
   tel. 32 241 03 33
   http://www.przedszkole25.info/

   Dyrektor Grażyna Polańska
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 100
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.30 - 16.30

   Zajęcia dodatkowe:
   - gimnastyka korekcyjno-stymulacyjna
   - zajęcia języka angielskiego
   - zajęcia rytmiczno-muzyczne
   - zajęcia taneczne
   - zajęcia logopedyczne
   - zajęcia nauki gry w szachy
 
  • Przedszkole nr 26
   ul. Ligonia 14
   tel. 32 241 16 33
   e-mail: przedszkole26@onet.eu
   www.p26chorzow.edupage.org
   www.przedszkole26.bip.chorzow.eu

   Dyrektor Agnieszka Kendzia
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 125 + 25 oddział popołudniowy
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 16.00
   Czas pracy oddziału popołudniowego od poniedziałku do piątku - 13.00 - 18.00

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia z języka angielskiego
   - zajęcia logopedyczne
   - gimnastyka korekcyjno-wyrównawcza
   - kółko szachowe
   - Klub Małego Matematyka

 

  • Przedszkole nr 27
   ul. Wandy 34
   tel. 32 241 53 63
   www.p27.chorzow.edupage.org

   Dyrektor Beata Bryzik
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 170
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 17.00

   Na terenie placówki istnieje oddział integracyjny dla dzieci z wadami słuchu

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia z logopedą
   - zajęcia z psychologiem,
   - zajęcia ze specjalistami: surdopedagogiem, rehabilitantem, terapeutą dziecka z Autyzmem i zespołem Aspergera,
   - zajęcia z języka angielskiego
   - zajęcia z religii
   - kółko matematyczne
   - kółko plastyczne
   - kółko cheerleaders

   Przedszkole posiada certyfikat "Partnerskie przedszkole"


  • Przedszkole Nr 29
   ul. Siemianowicka 61
   tel. 32 241 16 48
   www.przedszkole-29.edupage.org

   Dyrektor Joanna Chodzidło 
   Oświadczenie majątkowe

   Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 112
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 600 - 1600

   Zajęcia dodatkowe:
   - zajęcia z rytmiki
   - zajęcia z języka angielskiego
   - gimnastyka korekcyjna  • Szkoła Podstawowa Nr 1
   ul. Dąbrowskiego 41
   tel. 32 241 03 62
   http://sp1chorzow.home.pl

   Dyrektor Aleksandra Dąbroś
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   -edukacja regionalna, ekologiczna i prozdrowotna
   - programy profilaktyczne, terapeutyczno-taneczne, psychoedukacyjne oraz profilaktyczno-wychowawcze
   - Koła zainteresowań: plastyczno-techniczne, języka angielskiego, samorządowe, teatralne, przyrodnicze, matematyczne, historyczne, informatyczne, turystyczno-regionalne, zajęcia ruchowo-taneczne,Klub Europejski  • Szkoła Podstawowa Nr 2
   ul. Sportowa 4
   tel./fax 32 2411 653
   https://sp2chorzow.edupage.org

   Dyrektor Agnieszka Jawor
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna
   - programy profilaktyczne, profilaktyczno-interwencyjne
   - zajęcia socjoterapeutyczne
   - program wymiany z zagranicą (Niemcy)
   - Koła zainteresowań: redakcyjne, języka francuskiego, języka angielskiego, plastyczne, taneczne, teatralne, dziennikarskie, kabaretowe, informatyczne, matematyczne-szachowe, chemiczne, ekologiczne, biologiczne, matematyczne-origami, matematyczno-informatyczne, Klub Europejski  • Szkoła Podstawowa Nr 5
   im. Janusza Kusocińskiego
   ul. Ryszki 55
   tel./fax 32 2419 910
   http://nowastrona.sp5.chorzow.pl

   Dyrektor Wojciech Niezgoda 
   Oświadczenie majątkowe

   W ramach programu klas sportowych: pływanie (ch,dz), lekkoatletyka (dz,ch), piłka ręczna (ch), koszykówka (dz)

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna, europejska
   - program Unii Europejskiej Socrates
   - program wymiany z zagranicą (Czechy, Węgry)
   - programy profilaktyczne
   - program klasy teatralno-dziennikarskiej
   - Koła zainteresowań: interdyscyplinarne, języka polskiego, języka angielskiego, matematyczne, internetowe, regionalne, informatyczne, europejskie, poetyckie, szachowe, ekologii i promocji zdrowia, redakcyjne z elementami informatyki, plastyczne, literackie, zespół wokalny, Klub Europejski
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program Unii Europejskiej Socrates
   - program wymiany z zagranicą (Czechy, Węgry, Włochy)
   - programy profilaktyczne
   - Koła zainteresowań: matematyczne, redakcyjne, informatyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, kultury i języka czeskiego, młodych literatów, Klub Europejski  • Szkoła Podstawowa Nr 10
   im. Jana Kochanowskiego
   ul. Urbanowicza 4

   tel. 32 2416 734
   http://www.sp1chorzow.home.pl/ 

   Dyrektor: Barbara Gołąb
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program Unii Europejskiej Socrates
   - środowiskowy program wychowania zdrowotnego
   - program wymiany z zagranicą (Węgry)
   - Koła zainteresowań: matematyczne, muzyczne, historyczne, biologiczne, chemmiczno-fizyczne, komputerowe, taneczne, języka francuskiego, języka polskiego, geograficzne, teatralne, plastyczne, Klub Europejski


  • Szkoła Podstawowa Nr 12 
   z oddziałami integracyjnymi
   ul. Skrajna 2
   tel. 32 246 11 15
   http://www.sp12chorzow.pl
   e-mail: sp12.chorzow@interia.pl


   Dyrektor Hanna Gościniak 
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program profilaktyki uzależnień, wychowanie prorodzinne
   - Koła zainteresowań: taneczne, muzyczne, plastyczne,ekologiczne, języka angielskiego, języka francuskiego, matematyczne,teatralne, informatyczne, umuzykalniające  • Szkoła Podstawowa Nr 13
   im. Tadeusza Kościuszki
   ul. Styczyńskiego 32
   tel. 32 241 11 635
   http://www.sp13chorzow.eu/

   Dyrektor Ligia Ostrowska 
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program Unii Europejskiej - Socrates Com.
   - Koła zainteresowań: informatyczne, literackie, zespół wokalny, plastyczne, fotograficzne, ekologiczne, taneczne, logopedyczne, szachowe, matematyczne, turystyczno - krajoznawcze, zabaw twórczych, Klub Europejski  • Szkoła Podstawowa Nr 14
   im. Mariana Buczka
   ul. Podmiejska 62
   tel. 32 246 23 69
   https://sp14chorzow.edupage.org

   Dyrektor Mirosława Reymann
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - Koła zainteresowań: języka angielskiego, języka włoskiego, ekologiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, dziennikarskie  • Szkoła Podstawowa Nr 15
   im. Konstantego Wolnego
   ul. 3-go Maja 78
   tel. 32 249 83 99
   http://www.sp15.chorzow2.pl/

   Dyrektor Agnieszka Pella
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program profilaktyki uzależnień
   - program wymiany z zagranicą (Czechy)
   - Koła zainteresowań: regionalno-redakcyjne, komputerowe, plastyczne, wokalne, filatelistyczne, artystyczne, fotokółko
   - zajęcia z logopedii  • Szkoła Podstawowa Nr 17
   ul. Łagiewnicka 18
   tel. 32 249 66 56
   http://sp17chorzow.edu.pl/

   Dyrektor Witold Kłys
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania agresji
   - Koła zainteresowań: matematyczne, recytatorskie, miłośników Chorzowa, polonistyczne, historyczne, szachowe, języka angielskiego, przyrodnicze, ekologiczne, informatyczne, logopedyczne, taneczne, fletowe, plastyczne, chór, literacko-regionalne, Klub Europejski  • Szkoła Podstawowa Nr 18
   ul. Ks. Czempiela 52
   tel. 32 2466 226
   http://sp18.chorzow.pl/

   Dyrektor Joanna Piećko-Szopińska 
   oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna
   - programy profilaktyczne
   - Koła zainteresowań: taneczne, języka francuskiego, dziennikarskie, europejskie, muzyczne, teatralno-recytatorskie, plastyczne, informatyczne, Miłośników Śląska, Klub Europejski  • Szkoła Podstawowa Nr 21
   im.Gerarda Cieślika
   ul. Wolności 133

   tel./fax 32 2412 355
   https://sp21.edupage.org/


   Dyrektor Krzysztof Śliwa 
   Oświadczenie majątkowe

   W ramach programu klas sportowych: piłka nożna (ch), piłka ręczna (dz)

   Zajęcia dodatkowe:

   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program wymiany z zagranicą (Niemcy)
   - Koła zainteresowań: informatyczne, szachowe, taneczne, języka polskiego, języka angielskiego, turystyczne, przyrodnicze, plastyczne, chór, zespół muzyczny
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program wymiany z zagranicą (Niemcy)
   - Koła zainteresowań: informatyczne, szachowe, taneczne, języka polskiego, języka angielskiego, turystyczne, przyrodnicze, plastyczne, chór, zespół muzyczny


  • Szkoła Podstawowa Nr 22
   ul. Piotra 9
   tel. 32 3481 283
   http://sp22.szkola.pl/wp/

   Dyrektor Anna Moj
   Oświadczenie majątkowe


   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna
   - Koła zainteresowań: fletowe, chór, informatyczne, techniczne, plastyczne, ekologiczno-turystyczne, redakcyjne, recytatorskie, matematyczne, języka angielskiego, artystyczno-teatralne, polonistyczne, Klub Miłośników Chorzowa, Klub Europejczyka
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program profilaktyczny przeciwdziałania agresji
   - Koła zainteresowań: turystyczno-ekologiczne, artystyczne, redakcyjne, teatralno-recytatorskie, plastyczne, historyczne, polonistyczne, komputerowe, matematyczne, techniczne, zespół fletowy, chór  • Szkoła Podstawowa Nr 24
   im. Powstańców Śląskich
   ul. 17-go Sierpnia 1
   tel. 32 2410 03 78
   www.sp24chorzowstary.edupage.org

   Dyrektor Jolanta Kotala 
   oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program profilaktyczne (przeciwdziałania agresji, promocji zdrowia, savoir vivr)
   - programe-Twinning (kraje partnerskie: Finlandia, Czechy, Bułgaria, Włochy, Portugalia).
   -Klub Europejski
   - koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, komputerowe, literackie, języka francuskiego, ekologiczno-turystyczne, wokalno-taneczne, czytelniczo-medialne, regionalne, biblijno-liturgiczne,
   - zajęcia na kortach tenisowych oraz na basenie  • Szkoła Podstawowa Nr 29
   im. Ignacego Mościckiego
   ul. Lwowska 36
   tel. 32 24107 47
   http://sp29chorzow.edupage.org/

   Dyrektor Jolanta Noworyta 
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - programy profilaktyczne, psychologiczno-wychowawcze
   - program Unii Europejskiej Socrates
   - Koła zainteresowań: teatralno-muzyczne, komputerowe, PCK, ekologiczno-przyrodnicze, muzyczne, teatralne, misyjne, higieny psychicznej, polonistyczne, matematyczne, plastyczne
   - zajęcia wyrównawcze  • Szkoła Podstawowa Nr 32
   im. ks. Józefa Czempiela
   ul. Kaliny 61
   tel. 32 2465 785
   www.sp32.chorzow.info

   Dyrektor Irena Skała
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program wymiany z zagranicą (Węgry)
   - programy profilaktyczne
   - Koła zainteresowań: teatralne, taneczne, regionalne, muzyczno-taneczne, ekologiczne, szachowe, języka angielskiego, matematyczne, historyczne, informatyczne

 

  • Szkoła Podstawowa Nr 34
   im. Sportowców Hajduckich
   ul. Kaliny 55
   tel./fax 32 2461 804
   http://sp34.chorzow.pl

   Dyrektor Justyna Lewandowska
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - programy profilaktyczne
   - Koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, języka angielskiego, informatyczne, muzyczno-taneczne, techniczne, chór, Klub Europejski

 

  • Szkoła Podstawowa Nr 37
   im. Karola Grzesika
   ul. Ratuszowa 20
   tel. 32 2466 610
   https://sp37chorzow.edupage.org/

   Dyrektor Barbara Janas 
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program wymiany z zagranicą (Węgry)
   - programy profilaktyczne
   - Koła zainteresowań: języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczne, teatralno-taneczne, informatyczne, europejskie, chór
   - zajęcia z logopedii  • Szkoła Podstawowa Nr 38
   im.Wojska Polskiego
   ul. Śląska 3
   tel./fax 32 2418 576
   http://www.sp38chorzow.edu.pl/

   Dyrektor Krzysztof Pikula 
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - programy profilaktyczne
   - program Unii Europejskiej Socrates
   - Koła zainteresowań: amatorskiej hodowli zwierząt, szachowe, Miłośników Chorzowa, języka polskiego, języka niemieckiego, matematyczne, chemiczne, biologiczne, historyczne, geograficzno-turystyczne, informatyczne, plastyczne, muzyczne, Klub Europejski  • Szkoła Podstawowa Nr 39
   im. J. Lompy
   ul. 11-go Listopada 21
   tel./fax 32 2411 706
   https://sp39.chorzow.pl/

   Dyrektor Anna Suchecka-Wójcik
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program Unii Europejskiej Socrates
   - programy profilaktyczne, profilaktyczno-terapeutyczne, wychowawcze
   - Koła zainteresowań: matematyczne, historyczne, komputerowe, biologiczne, fotograficzne, filatelistyczne, języka niemieckiego, plastyczne i grafiki komputerowej, chór, Klub Europejsk  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
   ul. Główna 21
   tel. 32 245 91 09
   http://www.sp25chorzow.pl/
   http://www.maciejkowice.pl/


   Dyrektor Bożena Ligocka 
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
   - program profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania agresji
   - program wymiany z zagranicą (Czechy)
   - Koła zainteresowań: muzyczne, informatyczne, plastyczne, teatralne, biologiczno-ekologiczne, Klub Europejski


   Liczba miejsc przedszkolnych według orzeczenia organizacyjnego - 60
   Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 16.00

   Zajęcia dodatkowe:
   - gimnastyka korekcyjna
   - zajęcia z rytmiki
   - zajęcia z języka angielskiego  • Młodzieżowy Dom Kultury
   ul. Lompy 13
   tel. 32 2413 180
   http://www.mdkchorzow.pl/

   Dyrektor Małgorzata Grabiańska-Kosior 
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - organizacja festynów, spotkań okolicznościowych i innych imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta
   - prowadzenie zajęć: malarstwa, rysunku, dekoratorstwa, haftu artystycznego, rytmiczno-tanecznych, fotografowania, z tematyki filmowej, z modelarstwa kartonowego i lotniczego, gry na instrumentach, tańca, zespołu wokalnego, zespołu wokalno-muzycznego, komputerowo-informatyczne, aerobiku, teatralnych, zabaw twórczych, Szkółka Narciarska, szachy, zajęcia dziennikarskie, język angielski, język włoski (bezpłatne uczestnictwo w zajęciach, z wyjątkiem nauki języków obcych oraz nauki gry na instrumentach)  • Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące
   im. Juliusza Słowackiego

   ul. Dąbrowskiego 36
   tel. 32 2411 712
   www.slowacki.edu.pl

   Dyrektor Przemysław Fabjański 
   Oświadczenie majątkowe

   - Gimnazjum Dwujęzyczne
   - I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja środowiskowo-regionalna, europejska
   - autorskie programy nauczania w blokach specjalizacyjnych
   - języki obce w wersji podstawowej i poszerzonej. Nauczanie języka francuskiego w systemie DELF
   - program Unii Europejskiej Europejskie Studium Dzieła Literackiego
   - program wymiany z zagranicą (Czechy, Francja)
   - programy profilaktyczne i charytatywne
   - Koła zainteresowań: historyczne, filmowo-fotograficzne, filatelistyczne, brydżowe, SKS, geograficzne "PENELOPA", kawiarenka literacka, "kabaret 3/4", zespól wokalny, Szkolne Koło Kultury Teatralnej, Klub Europejski, Klub Miłośników Historii, Klub młodzieży Niepełnosprawnej, warsztaty dziennikarskie

  • II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia
   ul. 3-go Maja 22
   tel. 32 2411 711
   http://www.ligon.pl/

   Dyrektor Grażyna Widera 
   oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna
   - programy profilaktyczne i charytatywne
   - klasa o profilu mundurowym
   - Koła zainteresowań: Klub Europejski, Koło regionalne


  • III Liceum Ogólnokształcące
   im. Stefana Batorego

   ul. Farna 5-7
   tel. 32 2462 274
   http://3lo.edu.pl/

   Dyrektor Katarzyna Sikora 
   Oświadczenie majątkowe


   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja europejska, regionalna
   - program Unii Europejskiej "Migracje za pracą w XX wieku"
   - program profilaktyczny
   - autorskie programy dydaktyczno-wychowawcze
   - program wymiany z zagranicą (Francja, Niemcy)
   - nauczanie języka francuskiego w systemie DELF
   - warsztaty z przedsiębiorczości, menedżerskie, z wiedzy o kulturze, dziennikarskie
   - klasa usportowiona: piłka ręczna (ch), siatkówka (dz), pływanie (ch,dz)
   - Koła zainteresowań: matematyczne, literackie, teatralne, Klub Europejski, Klub Debat

 

  • IV Liceum Ogólnokształcące
   im. Marii Skłodowskiej-Curie
   ul. Dąbrowskiego 34
   tel. 32 2411 714
   http://www.curie.edu.pl

   Dyrektor Artur Jadwiszczok
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna
   - program wymiany z zagranicą (Niemcy)
   - programy profilaktyczne, dydaktyczno-wychowawcze
   - nauczanie języka francuskiego w systemie DELF
   - zajęcia na basenie
   - klasa usportowiona: piłka ręczna (dz), siatkówka (dz), biatlon (dz), koszykówka (ch), piłka nożna (ch), lekkoatletyka (dz, ch), taniec towarzyski (dz, ch), wschodnie sztuki walk (dz, ch)
   - Koła zainteresowań: języka angielskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego, łacińskiego, historyczne, geograficzne, biologiczno- ekologiczne, chemiczne, psychologiczne, Klub Melomanów, Szkolna Kawiarenka Internetowa, SKS  • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
   ul. Harcerska 2
   tel. 32 2410 421
   http://zsms.edu.pl/
   e-mail: sekretariat@zsms.edu.pl

   Dyrektor Adam Mańka 
   Oświadczenie majątkowe

- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego 

- IX Liceum Mistrzostwa Sportowego


 
Zajęcia dodatkowe:
- edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
- programy profilaktyczne
- program klas usportowionych
- Koła zainteresowań: teatralne, recytatorskie, komputerowe, historyczne, chemiczne, ekologiczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, zespół wokalny, zespół gitarowy, Klub Europejski
- program klas usportowionych tj. klas z rozszerzonym programem wychowania fizycznego. Program obejmuje następujące dyscypliny sportowe: piłka nożna (chłopcy), piłka siatkowa (dziewczęta), tenis ziemny (dziewczęta i chłopcy) 
- Koła zainteresowań: komputerowe, chemiczne, fizyczne, ekologiczne, biologiczne, geograficzne, językowe, dyskusyjne i zajęcia SKS- Technikum Budowlane z oddziałami Gimnazjum nr 1

- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7


 Zajęcia dodatkowe:
- edukacja regionalna, ekologiczna
- program wymiany z zagranicą (Czechy)
- współpraca z Izbą Budownictwa i ich partnerami
- współpraca z zakładami pracy i warsztatami rzemieślniczymi
- Koła zainteresowań: informatyczne, humanistyczne, geograficzne, zajęcia ze wschodnich sztuk walk, aerobik, basenCentrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Szkoła Policealna dla Dorosłych


- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

Zajęcia dodatkowe:
- edukacja ekologiczna, regionalna, europejska
- program Unii Europejskiej "Leonardo da Vinci"
- program wymiany z zagranicą (Niemcy)
- programy profilaktyczne
- zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone w pracowni symulacyjnej
- współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz z Instytutem Regionalnym w Katowicach
- Koła zainteresowań: internetowe, matematyczne, ekonomiczne, filozoficzne, prawno-społeczne, teatralne, klub dyskusyjny, akademia filmowa, SKS, Klub przedsiębiorczości  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
   im. M. Dąbrowskiej
   ul. Katowicka 64
   tel. 32 2411 725
   http://zsguchorzow.pl

   Dyrektor Joanna Szymczyk
   Oświadczenie majątkowe

   - Technikum Gastronomiczne
   - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5


   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna i historia obyczajów
   - program Unii Europejskiej Socrates
   - program wymiany z zagranicą (Niemcy, Węgry, Francja)
   - programy profilaktyczne
   - Koła zainteresowań: regionalne, historii obyczajów, filmowe, teatralne, redakcyjne, informatyczne, Klub Oświaty Prozdrowotnej, Klub Europejski


  • Zespół Szkół Technicznych Nr 1
   im. W. Korfantego
   ul. Sportowa 23
   Telefony: Centrala: 32 2410216, Sekretariat: 32 2412347,
   tel./fax: 32 2412508
   http://zst1.edu.pl

   Dyrektor Sylwia Tkocz 
   Oświadczenie majątkowe

- Technikum Elektroniczne

- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1


 Zajęcia dodatkowe:
- edukacja regionalna, europejska
- program Unii Europejskiej Socrates
- program wymiany z zagranicą (Włochy)
- programy profilaktyczne, wychowawcze
- współpraca z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
- Koła zainteresowań: informatyczne, językowe, ekologiczne, Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej, chór, zespół recytatorski, wokalny, instrumentalny, zajęcia z piłki nożnej, szermierki, SKS, Klub Europejski
- egzamin dojrzałości wspólnie z egzaminem wstępnym na Politechnikę Śląską  • Zespół Szkół Technicznych Nr 2
   im. M.Batko
   ul. Powstańców 6a
   tel. 32 2410 129
   www.zstnr2.pop.pl

   Dyrektor Harald Kajzer 
   oświadczenie majątkowe

   - Technikum Samochodowe
   - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
    
    
   Zajęcia dodatkowe:
   - programy profilaktyczne, prozdrowotne, integracyjne
   - program wymiany z zagranicą (Niemcy)
   - umożliwienie uczestnictwa w zajęciach na uczelniach wyższych (Uniwersytet Śląski, Politechnika), przyjęcia na wybranewydziały na podstawie egzaminu dojrzałości
   - prowadzenie kursów zawodowych I i II stopnia dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
   - prowadzenie kursów prawa jazdy kategorii "B"
   - Koła zainteresowań: polonistyczne, informatyczne, matematyczne, teatralne, techniczne, historyczne, języków obcych, SKS (siłownia, aerobik, piłka siatkowa, piłka nożna, Klub Europejski  • Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. N. Tesli
   ul. St. Batorego 37
   tel. 32 2466 163
   https://teslachorzow.pl

   Dyrektor Krystian Biadacz 
   oświadczenie majątkowe

    
   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna
   - programy profilaktyczne
   - współpraca z klubami sportowymi "Ruch Chorzów" i "Alba-Alstom"
   - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego organizowane i prowadzone przez Szkołę Języków Obcych "Progress"
   - klasy sportowe (piłka nożna, piłka ręczna)
   - egzamin dojrzałości połączony z egzaminami wstępnymi na wybrane kierunki Politechniki Śląskiej
   - Koła zainteresowań: teatralne, matematyczne, rowerowe, Klub Europejski  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
   im. J. Śniadeckiego
   ul. Piotra 1
   tel. 32 2411 717
   http://zstio4chorzow.pl

   Dyrektor Małgorzata Brzozowska 
   Oświadczenie majątkowe

   - VII Liceum Ogólnokształcące
   -Technikum Chemiczne
   - Szkoła Policealna nr 4

   Zajęcia dodatkowe:
   - edukacja regionalna, ekologiczna
   - program wymiany z zagranicą (Wielka Brytania, Szwecja)
   - program Unii Europejskiej Socrates
   - programy profilaktyczne i wychowawcze
   - rozszerzony program nauczania języka angielskiego
   - współpraca z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Polskim Klubem Ekologicznym
   - program "Praktyki uczniowskie w miejscu pracy"


  • Szkoła Podstawowa Nr 33 Specjalna
   ul. Dyrekcyjna 3
   tel. 32 2462 612
   http://www.sp33chorzow.edu.pl

   Dyrektor Krzysztof Dyga 
   oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - rewalidacja indywidualna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna


  • Zespół Szkół Specjalnych Nr 3
   ul. 3-go Maja 16
   tel. 32 2410 337
   http://zss3chorzow.edupage.org/

   Dyrektor Małgorzata Turyńska  
   Oświadczenie majątkowe
    

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26

 Zajęcia dodatkowe:
- edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
- program Unii Europejskiej Socrates
- program profilaktyki uzależnień
- zajęcia z logopedii, korekcji wad wymowy, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie
- Koła zainteresowań: "sprawnych rąk", teatralne, PCK, zespół muzyczny, Szkolne Koło LOP, Klub Europejski
- edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
- program profilaktyczny przeciwdziałania agresji, profilaktyka uzależnień, ochrona przed wpływem sekt
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna z oddziałami Gimnazjum  Specjalnego
 
Zajęcia dodatkowe:
- edukacja ekologiczna, regionalna
- programy profilaktyczne
- zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, zajęcia na basenie
- Koła zainteresowań: muzyczne, SKS, Klub Europejski  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   ul. Racławicka 23
   tel. 32 2415 439
   http://www.ppp.chorzow.pl

   e-mail: ppp.chorzow@gmail.com

   Dyrektor Irena Świerczyńska 
   Oświadczenie majątkowe

   Zajęcia dodatkowe:
   - przeprowadzanie badań psychologicznych i pedagogicznych
   - konsultacje z nauczycielami
   - pomoc osobom ze sprzężonymi zaburzeniami dyslektycznymi, dysgraficznymi, dysortograficznymi, z trudnościami wychowawczymi, z zaburzeniami emocjonalno-nerwicowymi oraz z rodzin dysfunkcyjnych
   - współpraca ze specjalistycznymi poradniami lekarskimi

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2018-02-07
utworzony: 03-07-2003 / modyfikowany: 08-09-2021
wprowadził(a): Daniel Mitros
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów