Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelJEDNOSTKI MIEJSKIEJEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Treść strony

wersja do druku
NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - (edukacja)
 • Przedszkole nr 1

  ul. Obrońców Chorzowa 14
  tel. 32 246 24 46
  www.przedszkole1chorzow.pl

  Dyrektor Mariola Piecha
  oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 100
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 6.00 - 17.00

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia rytmiczno-muzyczne
  - zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej
  - język angielski,
  - taniec,
  - kółko zuchowe,
  - wolontariat,
  - kółko literackie we współpracy z Uniwersytetem Śląskim "Cała Polska czyta dzieciom",
  - warsztaty dla rodziców.

  Zajęcia ze specjalistami:
  - logopedia,
  - terapia pedagogiczna.


 • Przedszkole nr 3
  ul. Cieszyńska 21
  tel. 32 241 44 13
  www.przedszkole3chorzow.net

  Dyrektor Renata Piróg
  oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 120
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 7.00 - 16.00

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia rytmiczno-muzyczne
  - gimnastyka korekcyjna
  - zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego


 • Przedszkole nr 4
  ul. Długa 32a
  tel. 32 246 46 32
  www.p4chorzow.edupage.org

  Dyrektor Leonarda Puchałka
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 125
  Czas pracy przedszkola:
  06.00 - 16.00

  Zajęcia dodatkowe:
  - język angielski,
  - katecheza na życzenie rodziców,
  - realizacja projektów edukacyjnych oraz innowacji,
  Zajęcia ze specjalistami:
  - zajęcia rewalidacyjne z logopedą,
  - zajęcia rewalidacyjne z pedagogiem terapeutą,
  - pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
   

 • Przedszkole nr 5
  ul. Poniatowskiego 27
  tel. 32 241 16 04
  www.przedszkole5chorzow.edupage.org

  Dyrektor Małgorzata Masternak
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 75
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 6.30 - 15.30

  Zajęcia dodatkowe:
  - gimnastyka korekcyjna
  - zajęcia z języka angielskiego
  - zajęcia z rytmiki


 • Przedszkole nr 6
  ul. Gałeczki 56
  tel. 32 241 03 64
  www.p6chorzow.edupage.org

  Dyrektor Mariola Ronowicz
  Oświadczenie majątkowe

  p.o. Dyrektora od 01.09.2023 r. Maria Krannich
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 100
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 6.30 - 15.30

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia rytmiczne
  - zajęcia logopedyczne
  - zajęcia z języka angielskiego


 • Przedszkole nr 7
  ul. Łagiewnicka 16
  tel. 32 249 60 22
  http://www.przedszkole7chorzow.eprzedszkola.pl

  Dyrektor Iwona Grześkowiak
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 125
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 6.00 - 16.00

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
  - zajęcia taneczne
  - zajęcia kółka szachowego
  - zajęcia z języka angielskiego


 • Przedszkole Nr 8 
  ul. Kochanowskiego 8
  tel. 32 246 50 91
  https://przedszkolenr8chorzow.edupage.org

  Dyrektor Maja Thamm
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 120
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 5.30 - 16.00

  Zajęcia dodatkowe:
  - kurs tańca
  - zajęcia rytmiczne
  - gimnastyka korekcyjna
  - zajęcia z języka angielskiego i włoskiego


 • Przedszkole nr 9
  ul. Omańkowskiej 9
  tel. 32 241 17 72
  https://p9chorzow.edupage.org

  Dyrektor Joanna Gilewicz-Ziarko
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 150
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku 6.00 - 16.00

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia z języka angielskiego
  - zajęcia rytmiczne


 • Przedszkole nr 11
  ul. Czysta 12
  tel. 32 247 34 76
  www.p11chorzow.edu.pl

  Dyrektor Grażyna Rutkowska 
  oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 100
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 600 - 1700

  Zajęcia dodatkowe:
  - elementy wychowania prorodzinnego
  - zajęcia z rytmiki
  - gimnastyka korekcyjna
  - gimnastyka profilaktyczna
  - zajęcia z języka angielskiego
  - zajęcia z logopedii
  - nauka pływania
  - zajęcia wspomagające umiejętności czytelnicze
  - zajęcia z komputerami


 • Integracyjne Przedszkole nr 12 im. Marii Montessori 
  ul. Lipińska 9
  tel. 32 241 16 57
  http://przedszkole12montessori.edupage.org

  Dyrektor Marlena Turek
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 100
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 16.00

  Przedszkole posiada certyfikat "Partnerskie przedszkole"

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia z języka angielskiego, włoskiego oraz niemieckiego
  - zajęcia z rytmiki
  - gimnastyka korekcyjna
  - zajęcia z podstaw informatyki


 • Przedszkole nr 13
  ul. Sobieskiego 13
  tel. 32 241 16 49
  http://przedszkole13chorzow.edupage.org

  Dyrektor Aneta Czarnobaj
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 150
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 17.00

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia z języka angielskiego
  - zajęcia z rytmiki
  - zajęcia z muzyki


 • Przedszkole nr 16 - Integracyjne
  ul. Brzozowa 9
  tel. 32 246 30 38
  http://przedszkole16integracyjnechorzow.eprzedszkola.pl/

  Dyrektor Patrycja Sznura 
  oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 120
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 600 - 1600
  W placówce funkcjonuje Ośrodek Korekcji Wad Postawy

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia z rytmiki
  - gimnastyka utaneczniona
  - nauka pływania


 • Przedszkole nr 17
  ul. Kasprowicza 1
  tel. 32 241 62 74
  https://przedszkolenr17chorzow.edupage.org

  Dyrektor Katarzyna Dobek
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 125
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 16.30

  Zajęcia dodatkowe:
  - gimnastyka korekcyjna
  - edukacja regionalna


 • Przedszkole nr 18
  ul. Gałeczki 17
  tel. 32 241 39 60
  www.przedszkole18chorzow.pl 

  Dyrektor Grażyna Jaczewska-Piłat
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 120
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 600 - 1600

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
  - kursy tańca
  - zajęcia plastyczne
  - zajęcia z języka angielskiego


 • Przedszkole nr 19
  ul. Karpacka 15
  tel. 32 246 41 62
  http://www.przedszkole19chorzow.pl/

  Dyrektor Katarzyna Wiszkowska 
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 125
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 630 - 1600

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia z języka angielskiego
  - rytmika
  - logopedia
  - wolontariat
  - gimnastyka korekcyjna
  - tańce
  - kółka plastyczne
  - pomoc psychologiczna


 • Przedszkole nr 20
  ul. Ks. J. Czempiela 49
  tel. 32 246 63 61.TEL. 264 63 61
  http://www.p20chorzow.edu.pl

  Dyrektor: Lidia Ciborska
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 120
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 16.00

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia z rytmiki
  - zajęcia z logopedii
  - zajęcia terapeutyczne
  - edukacja prorodzinna


 • Przedszkole nr 21
  ul. Ryszki 33
  tel. 32 241 98 60
  www.przedszkole21chorzow.edupage.org

  Dyrektor Maria Modras
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 125
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 16.00

  Zajęcia dodatkowe:
  - gimnastyka korekcyjna
  - karate
  - zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dzieci
  - zajęcia z języka angielskiego
  - zajęcia z logopedii
  - zajęcia z rytmiki
  - zajęcia kółka plastycznego


 • Przedszkole nr 23
  ul. Floriańska 37
  tel. 32 241 04 23
  https://przedszkole23chorzow.edupage.org

  Dyrektor Joanna Jura
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 90
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 7.00 - 16.00

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia z języka angielskiego
  - zajęcia z rytmiki
  - gimnastyka korekcyjna
  - nauka tańca latynoamerykańskiego
  - gry i zabawy ruchowe z elementami zespołowych gier sportowych


 • Przedszkole nr 24
  ul. Lompy 16
  tel. 32 249 30 71
  http://p24chorzow.edupage.org

  Dyrektor Sylwia Jańczak
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 95
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 600 - 1600

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia plastyczne
  - zajęcia z logopedii
  - zajęcia taneczne
  - zajęcia z języka angielskiego
  - gimnastyka korekcyjna


 • Przedszkole nr 25
  ul. Kilińskiego 3
  tel. 32 241 03 33
  http://www.przedszkole25.info/

  Dyrektor Grażyna Polańska
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 100
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.30 - 16.30

  Zajęcia dodatkowe:
  - gimnastyka korekcyjno-stymulacyjna
  - zajęcia języka angielskiego
  - zajęcia rytmiczno-muzyczne
  - zajęcia taneczne
  - zajęcia logopedyczne
  - zajęcia nauki gry w szachy


 • Przedszkole nr 26
  ul. Ligonia 14
  tel. 32 241 16 33
  www.p26chorzow.edupage.org

  Dyrektor Agnieszka Kendzia
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 125 + 25 oddział popołudniowy
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 16.00
  Czas pracy oddziału popołudniowego od poniedziałku do piątku - 13.00 - 18.00

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia z języka angielskiego
  - zajęcia logopedyczne
  - gimnastyka korekcyjno-wyrównawcza
  - kółko szachowe
  - Klub Małego Matematyka


 • Przedszkole nr 27
  ul. Wandy 34
  tel. 32 241 53 63
  www.p27.chorzow.edupage.org

  Dyrektor Beata Bryzik
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 170
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 17.00

  Na terenie placówki istnieje oddział integracyjny dla dzieci z wadami słuchu

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia z logopedą
  - zajęcia z psychologiem,
  - zajęcia ze specjalistami: surdopedagogiem, rehabilitantem, terapeutą dziecka z Autyzmem i zespołem Aspergera,
  - zajęcia z języka angielskiego
  - zajęcia z religii
  - kółko matematyczne
  - kółko plastyczne
  - kółko cheerleaders

  Przedszkole posiada certyfikat "Partnerskie przedszkole"


 • Przedszkole Nr 29
  ul. Siemianowicka 61
  tel. 32 241 16 48
  www.przedszkole-29.edupage.org

  Dyrektor Joanna Chodzidło 
  Oświadczenie majątkowe

  Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego - 112
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 600 - 1600

  Zajęcia dodatkowe:
  - zajęcia z rytmiki
  - zajęcia z języka angielskiego
  - gimnastyka korekcyjna • Szkoła Podstawowa Nr 1
  ul. Dąbrowskiego 41
  tel. 32 241 03 62
  http://sp1chorzow.edupage.org

  Dyrektor Aleksandra Dąbroś
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna i prozdrowotna
  - programy profilaktyczne, terapeutyczno-taneczne, psychoedukacyjne oraz profilaktyczno-wychowawcze
  - Koła zainteresowań: plastyczno-techniczne, języka angielskiego, samorządowe, teatralne, przyrodnicze, matematyczne, historyczne, informatyczne, turystyczno-regionalne, zajęcia ruchowo-taneczne,Klub Europejski


 • Szkoła Podstawowa Nr 2
  ul. Sportowa 4
  tel./fax 32 2411 653
  https://sp2chorzow.edupage.org

  Dyrektor Agnieszka Jawor
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna
  - programy profilaktyczne, profilaktyczno-interwencyjne
  - zajęcia socjoterapeutyczne
  - program wymiany z zagranicą (Niemcy)
  - Koła zainteresowań: redakcyjne, języka francuskiego, języka angielskiego, plastyczne, taneczne, teatralne, dziennikarskie, kabaretowe, informatyczne, matematyczne-szachowe, chemiczne, ekologiczne, biologiczne, matematyczne-origami, matematyczno-informatyczne, Klub Europejski


 • Szkoła Podstawowa Nr 5
  im. Janusza Kusocińskiego
  ul. Ryszki 55
  tel./fax 32 2419 910
  http://nowastrona.sp5.chorzow.pl

  Dyrektor Wojciech Niezgoda 
  Oświadczenie majątkowe

  W ramach programu klas sportowych: pływanie (ch,dz), lekkoatletyka (dz,ch), piłka ręczna (ch), koszykówka (dz)

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna, europejska
  - program Unii Europejskiej Socrates
  - program wymiany z zagranicą (Czechy, Węgry)
  - programy profilaktyczne
  - program klasy teatralno-dziennikarskiej
  - Koła zainteresowań: interdyscyplinarne, języka polskiego, języka angielskiego, matematyczne, internetowe, regionalne, informatyczne, europejskie, poetyckie, szachowe, ekologii i promocji zdrowia, redakcyjne z elementami informatyki, plastyczne, literackie, zespół wokalny, Klub Europejski
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program Unii Europejskiej Socrates
  - program wymiany z zagranicą (Czechy, Węgry, Włochy)
  - programy profilaktyczne
  - Koła zainteresowań: matematyczne, redakcyjne, informatyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, kultury i języka czeskiego, młodych literatów, Klub Europejski


 • Szkoła Podstawowa Nr 10
  im. Jana Kochanowskiego
  ul. Urbanowicza 4

  tel. 32 2416 734
  http://sp10.pl

  Dyrektor: Barbara Gołąb
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program Unii Europejskiej Socrates
  - środowiskowy program wychowania zdrowotnego
  - program wymiany z zagranicą (Węgry)
  - Koła zainteresowań: matematyczne, muzyczne, historyczne, biologiczne, chemmiczno-fizyczne, komputerowe, taneczne, języka francuskiego, języka polskiego, geograficzne, teatralne, plastyczne, Klub Europejski


 • Szkoła Podstawowa Nr 12 z oddziałami integracyjnymi
  ul. Skrajna 2
  tel. 32 246 11 15
  http://www.sp12chorzow.pl

  Dyrektor Hanna Gościniak 
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program profilaktyki uzależnień, wychowanie prorodzinne
  - Koła zainteresowań: taneczne, muzyczne, plastyczne,ekologiczne, języka angielskiego, języka francuskiego, matematyczne,teatralne, informatyczne, umuzykalniające


 • Szkoła Podstawowa Nr 13
  im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Styczyńskiego 32
  tel. 32 241 11 635
  http://www.sp13chorzow.eu/

  Dyrektor Piotr Nowak
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program Unii Europejskiej - Socrates Com.
  - Koła zainteresowań: informatyczne, literackie, zespół wokalny, plastyczne, fotograficzne, ekologiczne, taneczne, logopedyczne, szachowe, matematyczne, turystyczno - krajoznawcze, zabaw twórczych, Klub Europejski


 • Szkoła Podstawowa Nr 14
  im. Mariana Buczka
  ul. Podmiejska 62
  tel. 32 246 23 69
  https://sp14chorzow.edupage.org

  Dyrektor Mirosława Reymann
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - Koła zainteresowań: języka angielskiego, języka włoskiego, ekologiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, dziennikarskie


 • Szkoła Podstawowa Nr 15
  im. Konstantego Wolnego
  ul. 3-go Maja 78
  tel. 32 249 83 99
  http://sp15chorzow.edupage.org

  Dyrektor Agnieszka Pella
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program profilaktyki uzależnień
  - program wymiany z zagranicą (Czechy)
  - Koła zainteresowań: regionalno-redakcyjne, komputerowe, plastyczne, wokalne, filatelistyczne, artystyczne, fotokółko
  - zajęcia z logopedii


 • Szkoła Podstawowa Nr 17
  ul. Łagiewnicka 18
  tel. 32 249 66 56
  http://sp17chorzow.edu.pl/

  Dyrektor Witold Kłys
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania agresji
  - Koła zainteresowań: matematyczne, recytatorskie, miłośników Chorzowa, polonistyczne, historyczne, szachowe, języka angielskiego, przyrodnicze, ekologiczne, informatyczne, logopedyczne, taneczne, fletowe, plastyczne, chór, literacko-regionalne, Klub Europejski


 • Szkoła Podstawowa Nr 18
  ul. Ks. Czempiela 52
  tel. 32 2466 226
  http://sp18.chorzow.pl/

  Dyrektor Joanna Piećko-Szopińska 
  oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna
  - programy profilaktyczne
  - Koła zainteresowań: taneczne, języka francuskiego, dziennikarskie, europejskie, muzyczne, teatralno-recytatorskie, plastyczne, informatyczne, Miłośników Śląska, Klub Europejski


 • Szkoła Podstawowa Nr 21
  im.Gerarda Cieślika
  ul. Wolności 133

  tel./fax 32 2412 355
  https://sp21.edupage.org/


  Dyrektor Krzysztof Śliwa 
  Oświadczenie majątkowe

  W ramach programu klas sportowych: piłka nożna (ch), piłka ręczna (dz)

  Zajęcia dodatkowe:

  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program wymiany z zagranicą (Niemcy)
  - Koła zainteresowań: informatyczne, szachowe, taneczne, języka polskiego, języka angielskiego, turystyczne, przyrodnicze, plastyczne, chór, zespół muzyczny
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program wymiany z zagranicą (Niemcy)
  - Koła zainteresowań: informatyczne, szachowe, taneczne, języka polskiego, języka angielskiego, turystyczne, przyrodnicze, plastyczne, chór, zespół muzyczny


 • Szkoła Podstawowa Nr 22
  ul. Piotra 9
  tel. 32 3481 283
  http://sp22.szkola.pl

  Dyrektor Anna Moj
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna
  - Koła zainteresowań: fletowe, chór, informatyczne, techniczne, plastyczne, ekologiczno-turystyczne, redakcyjne, recytatorskie, matematyczne, języka angielskiego, artystyczno-teatralne, polonistyczne, Klub Miłośników Chorzowa, Klub Europejczyka
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program profilaktyczny przeciwdziałania agresji
  - Koła zainteresowań: turystyczno-ekologiczne, artystyczne, redakcyjne, teatralno-recytatorskie, plastyczne, historyczne, polonistyczne, komputerowe, matematyczne, techniczne, zespół fletowy, chór


 • Szkoła Podstawowa Nr 24
  im. Powstańców Śląskich
  ul. 17-go Sierpnia 1
  tel. 32 2410 03 78
  www.sp24chorzowstary.edupage.org

  Dyrektor Jolanta Kotala 
  oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program profilaktyczne (przeciwdziałania agresji, promocji zdrowia, savoir vivr)
  - programe-Twinning (kraje partnerskie: Finlandia, Czechy, Bułgaria, Włochy, Portugalia).
  - Klub Europejski
  - koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, komputerowe, literackie, języka francuskiego, ekologiczno-turystyczne, wokalno-taneczne, czytelniczo-medialne, regionalne, biblijno-liturgiczne,
  - zajęcia na kortach tenisowych oraz na basenie


 • Szkoła Podstawowa Nr 29
  im. Ignacego Mościckiego
  ul. Lwowska 36
  tel. 32 24107 47
  http://sp29chorzow.edupage.org/

  Dyrektor Agnieszka Pluta
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - programy profilaktyczne, psychologiczno-wychowawcze
  - program Unii Europejskiej Socrates
  - Koła zainteresowań: teatralno-muzyczne, komputerowe, PCK, ekologiczno-przyrodnicze, muzyczne, teatralne, misyjne, higieny psychicznej, polonistyczne, matematyczne, plastyczne
  - zajęcia wyrównawcze


 • Szkoła Podstawowa Nr 32
  im. ks. Józefa Czempiela
  ul. Kaliny 61
  tel. 32 2465 785
  htttp://sp32.chorzow.pl

  Dyrektor Irena Skała
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program wymiany z zagranicą (Węgry)
  - programy profilaktyczne
  - Koła zainteresowań: teatralne, taneczne, regionalne, muzyczno-taneczne, ekologiczne, szachowe, języka angielskiego, matematyczne, historyczne, informatyczne


 • Szkoła Podstawowa Nr 34
  im. Sportowców Hajduckich
  ul. Kaliny 55
  tel./fax 32 2461 804
  http://sp34.chorzow.pl

  Dyrektor Justyna Lewandowska
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - programy profilaktyczne
  - Koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, języka angielskiego, informatyczne, muzyczno-taneczne, techniczne, chór, Klub Europejski


 • Szkoła Podstawowa Nr 37
  im. Karola Grzesika
  ul. Ratuszowa 20
  tel. 32 2466 610
  https://sp37chorzow.edupage.org/

  Dyrektor Barbara Janas 
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program wymiany z zagranicą (Węgry)
  - programy profilaktyczne
  - Koła zainteresowań: języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczne, teatralno-taneczne, informatyczne, europejskie, chór
  - zajęcia z logopedii


 • Szkoła Podstawowa Nr 38
  im.Wojska Polskiego
  ul. Śląska 3
  tel./fax 32 2418 576
  http://www.sp38chorzow.edu.pl/

  Dyrektor Krzysztof Pikula 
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - programy profilaktyczne
  - program Unii Europejskiej Socrates
  - Koła zainteresowań: amatorskiej hodowli zwierząt, szachowe, Miłośników Chorzowa, języka polskiego, języka niemieckiego, matematyczne, chemiczne, biologiczne, historyczne, geograficzno-turystyczne, informatyczne, plastyczne, muzyczne, Klub Europejski


 • Szkoła Podstawowa Nr 39
  im. J. Lompy
  ul. 11-go Listopada 21
  tel./fax 32 2411 706
  https://sp39.chorzow.pl/

  Dyrektor Anna Suchecka-Wójcik
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program Unii Europejskiej Socrates
  - programy profilaktyczne, profilaktyczno-terapeutyczne, wychowawcze
  - Koła zainteresowań: matematyczne, historyczne, komputerowe, biologiczne, fotograficzne, filatelistyczne, języka niemieckiego, plastyczne i grafiki komputerowej, chór, Klub Europejsk


 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
  ul. Główna 21
  tel. 32 245 91 09
  http://www.sp25chorzow.pl/

  Dyrektor Bożena Ligocka 
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania agresji
  - program wymiany z zagranicą (Czechy)
  - Koła zainteresowań: muzyczne, informatyczne, plastyczne, teatralne, biologiczno-ekologiczne, Klub Europejski

  Liczba miejsc przedszkolnych według orzeczenia organizacyjnego - 60
  Czas pracy przedszkola od poniedziałku do piątku - 6.00 - 16.00

  Zajęcia dodatkowe:
  - gimnastyka korekcyjna
  - zajęcia z rytmiki
  - zajęcia z języka angielskiego


 • Młodzieżowy Dom Kultury
  ul. Lompy 13
  tel. 32 2413 180
  http://www.mdkchorzow.pl/

  Dyrektor Małgorzata Grabiańska-Kosior 
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - organizacja festynów, spotkań okolicznościowych i innych imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta
  - prowadzenie zajęć: malarstwa, rysunku, dekoratorstwa, haftu artystycznego, rytmiczno-tanecznych, fotografowania, z tematyki filmowej, z modelarstwa kartonowego i lotniczego, gry na instrumentach, tańca, zespołu wokalnego, zespołu wokalno-muzycznego, komputerowo-informatyczne, aerobiku, teatralnych, zabaw twórczych, Szkółka Narciarska, szachy, zajęcia dziennikarskie, język angielski, język włoski (bezpłatne uczestnictwo w zajęciach, z wyjątkiem nauki języków obcych oraz nauki gry na instrumentach)


 • Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
  ul. Dąbrowskiego 36
  tel. 32 2411 712
  www.slowacki.edu.pl

  Dyrektor Przemysław Fabjański 
  Oświadczenie majątkowe

  - Gimnazjum Dwujęzyczne
  - I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja środowiskowo-regionalna, europejska
  - autorskie programy nauczania w blokach specjalizacyjnych
  - języki obce w wersji podstawowej i poszerzonej. Nauczanie języka francuskiego w systemie DELF
  - program Unii Europejskiej Europejskie Studium Dzieła Literackiego
  - program wymiany z zagranicą (Czechy, Francja)
  - programy profilaktyczne i charytatywne
  - Koła zainteresowań: historyczne, filmowo-fotograficzne, filatelistyczne, brydżowe, SKS, geograficzne "PENELOPA", kawiarenka literacka, "kabaret 3/4", zespól wokalny, Szkolne Koło Kultury Teatralnej, Klub Europejski, Klub Miłośników Historii, Klub młodzieży Niepełnosprawnej, warsztaty dziennikarskie


 • II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia
  ul. 3-go Maja 22
  tel. 32 2411 711
  http://www.ligon.pl/

  Dyrektor Grażyna Widera 
  oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna
  - programy profilaktyczne i charytatywne
  - klasa o profilu mundurowym
  - Koła zainteresowań: Klub Europejski, Koło regionalne


 • III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego
  ul. Farna 5-7
  tel. 32 2462 274
  http://3lo.edu.pl/

  Dyrektor Krzysztof Oleś
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja europejska, regionalna
  - program Unii Europejskiej "Migracje za pracą w XX wieku"
  - program profilaktyczny
  - autorskie programy dydaktyczno-wychowawcze
  - program wymiany z zagranicą (Francja, Niemcy)
  - nauczanie języka francuskiego w systemie DELF
  - warsztaty z przedsiębiorczości, menedżerskie, z wiedzy o kulturze, dziennikarskie
  - klasa usportowiona: piłka ręczna (ch), siatkówka (dz), pływanie (ch,dz)
  - Koła zainteresowań: matematyczne, literackie, teatralne, Klub Europejski, Klub Debat


 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Dąbrowskiego 34
  tel. 32 2411 714
  http://www.curie.edu.pl

  Dyrektor Artur Jadwiszczok
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna
  - program wymiany z zagranicą (Niemcy)
  - programy profilaktyczne, dydaktyczno-wychowawcze
  - nauczanie języka francuskiego w systemie DELF
  - zajęcia na basenie
  - klasa usportowiona: piłka ręczna (dz), siatkówka (dz), biatlon (dz), koszykówka (ch), piłka nożna (ch), lekkoatletyka (dz, ch), taniec towarzyski (dz, ch), wschodnie sztuki walk (dz, ch)
  - Koła zainteresowań: języka angielskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego, łacińskiego, historyczne, geograficzne, biologiczno- ekologiczne, chemiczne, psychologiczne, Klub Melomanów, Szkolna Kawiarenka Internetowa, SKS


 • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
  ul. Harcerska 2
  tel. 32 2410 421
  http://zsms.edu.pl/

  Dyrektor Adam Mańka 
  Oświadczenie majątkowe

  - Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
  - IX Liceum Mistrzostwa Sportowego

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - programy profilaktyczne
  - program klas usportowionych
  - Koła zainteresowań: teatralne, recytatorskie, komputerowe, historyczne, chemiczne, ekologiczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, zespół wokalny, zespół gitarowy, Klub Europejski
  - program klas usportowionych tj. klas z rozszerzonym programem wychowania fizycznego. Program obejmuje następujące dyscypliny sportowe: piłka nożna (chłopcy), piłka siatkowa (dziewczęta), tenis ziemny (dziewczęta i chłopcy)
  - Koła zainteresowań: komputerowe, chemiczne, fizyczne, ekologiczne, biologiczne, geograficzne, językowe, dyskusyjne i zajęcia SKS


 • Zespół Szkół Budowlanych
  im. K.K.Baczyńskiego
  ul. Dąbrowskiego 53
  tel. 32 2413 475
  http://zsb-chorzow.pl

  Dyrektor Adam Rudzik
  Oświadczenie majątkowe

  - Technikum Budowlane z oddziałami Gimnazjum nr 1
  - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna
  - program wymiany z zagranicą (Czechy)
  - współpraca z Izbą Budownictwa i ich partnerami
  - współpraca z zakładami pracy i warsztatami rzemieślniczymi
  - Koła zainteresowań: informatyczne, humanistyczne, geograficzne, zajęcia ze wschodnich sztuk walk, aerobik, basen


 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  ul. Urbanowicza 2
  tel. 32 2411 723
  http://ckziu-chorzow.pl/


  Dyrektor Monika Upława 
  Oświadczenie majątkowe

  - Technikum Ekonomiczne
  - Policealna Szkoła nr 2

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów
  - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  - Szkoła Policealna dla Dorosłych
  - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

  Zajęcia dodatkowe:

  - edukacja ekologiczna, regionalna, europejska
  - program Unii Europejskiej "Leonardo da Vinci"
  - program wymiany z zagranicą (Niemcy)
  - programy profilaktyczne
  - zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone w pracowni symulacyjnej
  - współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz z Instytutem Regionalnym w Katowicach
  - Koła zainteresowań: internetowe, matematyczne, ekonomiczne, filozoficzne, prawno-społeczne, teatralne, klub dyskusyjny, akademia filmowa, SKS, Klub przedsiębiorczości


 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
  im. M. Dąbrowskiej
  ul. Katowicka 64
  tel. 32 2411 725
  http://zsguchorzow.pl

  Dyrektor Joanna Szymczyk
  Oświadczenie majątkowe

  - Technikum Gastronomiczne
  - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna i historia obyczajów
  - program Unii Europejskiej Socrates
  - program wymiany z zagranicą (Niemcy, Węgry, Francja)
  - programy profilaktyczne
  - Koła zainteresowań: regionalne, historii obyczajów, filmowe, teatralne, redakcyjne, informatyczne, Klub Oświaty Prozdrowotnej, Klub Europejski


 • Zespół Szkół Technicznych Nr 1
  im. W. Korfantego
  ul. Sportowa 23
  Telefony: Centrala: 32 2410216, Sekretariat: 32 2412347,
  tel./fax: 32 2412508
  http://zst1.edu.pl

  Dyrektor Sylwia Tkocz 
  Oświadczenie majątkowe

  - Technikum Elektroniczne
  - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, europejska
  - program Unii Europejskiej Socrates
  - program wymiany z zagranicą (Włochy)
  - programy profilaktyczne, wychowawcze
  - współpraca z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
  - Koła zainteresowań: informatyczne, językowe, ekologiczne, Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej, chór, zespół recytatorski, wokalny, instrumentalny, zajęcia z piłki nożnej, szermierki, SKS, Klub Europejski
  - egzamin dojrzałości wspólnie z egzaminem wstępnym na Politechnikę Śląską


 • Zespół Szkół Technicznych Nr 2
  im. M.Batko
  ul. Powstańców 6a
  tel. 32 2410 129
  www.zstnr2.pop.pl

  Dyrektor Harald Kajzer 
  oświadczenie majątkowe

  - Technikum Samochodowe
  - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
   
  Zajęcia dodatkowe:
  - programy profilaktyczne, prozdrowotne, integracyjne
  - program wymiany z zagranicą (Niemcy)
  - umożliwienie uczestnictwa w zajęciach na uczelniach wyższych (Uniwersytet Śląski, Politechnika), przyjęcia na wybranewydziały na podstawie egzaminu dojrzałości
  - prowadzenie kursów zawodowych I i II stopnia dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  - prowadzenie kursów prawa jazdy kategorii "B"
  - Koła zainteresowań: polonistyczne, informatyczne, matematyczne, teatralne, techniczne, historyczne, języków obcych, SKS (siłownia, aerobik, piłka siatkowa, piłka nożna, Klub Europejski


 • Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. N. Tesli
  ul. St. Batorego 37
  tel. 32 2466 163
  https://teslachorzow.pl

  Dyrektor Krystian Biadacz 
  oświadczenie majątkowe
   

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna
  - programy profilaktyczne
  - współpraca z klubami sportowymi "Ruch Chorzów" i "Alba-Alstom"
  - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego organizowane i prowadzone przez Szkołę Języków Obcych "Progress"
  - klasy sportowe (piłka nożna, piłka ręczna)
  - egzamin dojrzałości połączony z egzaminami wstępnymi na wybrane kierunki Politechniki Śląskiej
  - Koła zainteresowań: teatralne, matematyczne, rowerowe, Klub Europejski


 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
  im. J. Śniadeckiego
  ul. Piotra 1
  tel. 32 2411 717
  http://zstio4chorzow.pl

  Dyrektor Małgorzata Brzozowska 
  Oświadczenie majątkowe

  - VII Liceum Ogólnokształcące
  - Technikum Chemiczne
  - Szkoła Policealna nr 4

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna
  - program wymiany z zagranicą (Wielka Brytania, Szwecja)
  - program Unii Europejskiej Socrates
  - programy profilaktyczne i wychowawcze
  - rozszerzony program nauczania języka angielskiego
  - współpraca z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Polskim Klubem Ekologicznym
  - program "Praktyki uczniowskie w miejscu pracy"


 • Szkoła Podstawowa Nr 33 Specjalna z Oddziałami Przyszpitalnymi
  im. J. Brzechwy
  ul. Dyrekcyjna 3
  tel. 32 2462 612
  http://www.sp33chorzow.edu.pl

  Dyrektor Krzysztof Dyga 
  oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - rewalidacja indywidualna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna


 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 3
  ul. 3-go Maja 16
  tel. 32 2410 337
  http://zss3chorzow.edupage.org/

  Dyrektor Małgorzata Turyńska  
  Oświadczenie majątkowe

  - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26

  Zajęcia dodatkowe:
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program Unii Europejskiej Socrates
  - program profilaktyki uzależnień
  - zajęcia z logopedii, korekcji wad wymowy, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie
  - Koła zainteresowań: "sprawnych rąk", teatralne, PCK, zespół muzyczny, Szkolne Koło LOP, Klub Europejski
  - edukacja regionalna, ekologiczna, prozdrowotna
  - program profilaktyczny przeciwdziałania agresji, profilaktyka uzależnień, ochrona przed wpływem sekt
  - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie

  - Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna z oddziałami Gimnazjum  Specjalnego

  Zajęcia dodatkowe:

  - edukacja ekologiczna, regionalna
  - programy profilaktyczne
  - zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, zajęcia na basenie
  - Koła zainteresowań: muzyczne, SKS, Klub Europejski


 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  ul. Racławicka 23
  tel. 32 2415 439
  http://www.ppp.chorzow.pl

  e-mail: ppp.chorzow@gmail.com

  Dyrektor Robert Matysiak
  Oświadczenie majątkowe

  Zajęcia dodatkowe:
  - przeprowadzanie badań psychologicznych i pedagogicznych
  - konsultacje z nauczycielami
  - pomoc osobom ze sprzężonymi zaburzeniami dyslektycznymi, dysgraficznymi, dysortograficznymi, z trudnościami wychowawczymi, z zaburzeniami emocjonalno-nerwicowymi oraz z rodzin dysfunkcyjnych
  - współpraca ze specjalistycznymi poradniami lekarskimi


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2018-02-07
utworzony: 03-07-2003 / modyfikowany: 20-11-2023
wprowadził(a): Daniel Mitros
rejestr zmian

Stopka serwisu