Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAREJESTRY PUBLICZNE

Treść strony

wersja do druku
1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Warunki udostępniania danych:

Dane udostępniane są podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, na wniosek tych podmiotów złożony w formie pisemnej albo elektronicznej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205 poz. 1692 z późn. zm.).

Sposób udostępniania danych:

Dane udostępniane są w formie elektronicznej (w formacie .txt) lub pisemnej (w formie wydruku lub wypisu)

Zakres udostępniania danych:

Zakres wskazany przez wnioskodawcę.

Termin udostępniania danych:

14 dni od dnia dostarczenia wniosku o ich udostępnienie.

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze:

Zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.). 


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2005-12-14
utworzony: 14-12-2005 / modyfikowany: 01-03-2017
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu