Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Treść strony

wersja do druku
Zakres zadań

1. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w następujących dziedzinach:
1) prowadzenie ogólnego planu zamówień publicznych Urzędu

2. Wykonywanie następujących czynności w zakresie realizacji zadań dot. zamówień publicznych:
1) przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie wniosków komórek organizacyjnych Urzędu,
2) kompleksowe doradztwo i prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu zamówień publicznych na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta – wg potrzeb.

3. Wykonywanie następujących czynności materialno-technicznych:
1) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych udzielanych przez Miasto,
2) ogłaszanie informacji dot. zamówień publicznych,

4. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie:
1)
sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielania zamówień publicznych

5. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta:
1) współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych,
3) prowadzenie w imieniu Miasta i Skarbu Państwa spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą (zapewnienie zastępstwa procesowego).osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2011-06-01
utworzony: 01-06-2011 / modyfikowany: 01-06-2011
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu