Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania

Na podstawie uchwały nr LXX/1107/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów” (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 8683) oraz uchwały nr LXXIII/1149/2024 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2024 r. o zmianie uchwały nr LXX/1107/2023 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2024 r. poz. 763) wchodzi w życie nowy Regulamin udzielania dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania.

Dotacji podlega wyłącznie urządzenie grzewcze. Wysokość kwoty dofinansowania wynosi 90% ceny urządzenia grzewczego, nie więcej niż 4000,00 zł. Zakup urządzenia grzewczego może nastąpić dopiero po zawarciu umowy dotacyjnej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (dokument potwierdzający likwidację należy dołączyć do rozliczenia dotacji).

Dotacje nie są przyznawane na zakup kotła węglowego.

Miasto udziela dotacji do modernizacji systemu ogrzewania wyłącznie w budynkach i lokalach mieszkalnych, na podstawie obowiązującego Regulaminu.

W celu otrzymania dotacji należy złożyć w Urzędzie Miasta wniosek wraz z załącznikami.

UWAGA! Przed złożeniem wniosku trzeba zapoznać się z Regulaminem dofinansowań, którego treść dostępna jest poniżej i pod adresem https://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2024/763/akt.pdf .

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są do 15 września każdego roku, złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Rozliczenie dotacji następuje po wykonaniu zadania przez dostarczenie dokumentów rozliczeniowych do 15 listopada każdego roku.

 

Wzory dokumentów i formularzy zostały przyjete zarządzeniem Prezydenta Miasta (treść dostepna poniżej i pod adresem https://bip.chorzow.eu/index.php?id=170798742632585325)

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 416 54 13.

 

 

 

 

 

 

pobierz plik: [ Regulamin ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 - wniosek o dofinansowanie ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 - oświadczenie o sposobie ogrzewania ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 4 - zgoda właścicieli ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 5 - umowa dotacji na realizację zadania ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 6 - formularz rozliczenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 7 - pełnomocnictwo ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 8 - protokół odbioru końcowego ]

pobierz plik: [ Zarządzenie Prezydenta Miasta ]osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Rajkowska, dnia: 2024-02-19
utworzony: 14-09-2011 / modyfikowany: 19-02-2024
wprowadził(a): Joanna Gawenda
rejestr zmian

Stopka serwisu