Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania

W PRZYPADKU CHĘCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W 2023 ROKU.

WAŻNA INFORMACJA!

 Od 1 stycznia 2021 będzie obowiązywał nowy Regulamin udzielania dotacji (przyjety uchwałą nr XXVIII/458/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2020r. - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 7836 - plik do pobrania poniżej) do zmiany sposobu ogrzewania (treść uchwały do pobrania poniżej). Generalna zasada pozostaje taka sama. Najważniejsze zmiany jakie Regulamin wprowadza to:

 1. kwota dotacji będzie wynosiła 90% wartości urządzenia grzewczego nie więcej niż 3500 zł na mieszkanie.

 2. nie przewiduje ponownego udzielania dotacji z wyjątkiem sytuacji, w której pierwotnie uzyskano dotację do kotła na paliwo stałe i od tego momentu upłynęło co najmniej 15 lat.

 3. do rozliczenia umowy dotacji do kotła gazowego, dokumentem wymaganym m.in. będzie protokół próby szczelności gazu a nie jak dotychczas umowa z gazownią.

 4. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 15 września każdego roku, złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

 Szanowni Państwo!

Prosimy planować inwestycję związaną z modernizacją ogrzewania na początku roku aby uniknąć sytuacji, w której pod koniec okresu przyjmowania wniosków wyczerpują się środku finansowe w budżecie przeznaczone na ten cel, a także by nie zabrakło czasu na zakończenie i rozliczenie inwestycji w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada.

 

Miasto udziela dotacji do modernizacji systemu ogrzewania wyłącznie w budynkach i lokalach mieszkalnych, na podstawie obowiązującego Regulaminu.

Dotacji podlega wyłącznie urządzenie grzewcze. 

Należy pamiętać, że zakup urządzenia grzewczego może nastąpić dopiero po zawarciu umowy dotacyjnej.

Zainteresowani otrzymaniem dotacji składają w Urzędzie Miasta wniosek (formularz do pobrania poniżej). 

UWAGA! Przed złożeniem wniosku trzeba zapoznać się z Regulaminem dofinansowań.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Pisemną zgodą właściciela lub zarządcy/administratora działającego z upoważnienia właściciela nieruchomości, na dokonanie modernizacji ogrzewania. W przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, oświadczenie zawarte w pkt 1 wniosku;

 2. Oświadczenie wnioskodawcy, że lokal lub budynek mieszkalny, lub lokale mieszkalne w budynku, na które ubiega się o dofinansowanie, nie są związane z działalnością gospodarczą,

 3. Klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych (znajduje się w formularzu wniosku).

Wniosek należy złożyć w Wydz.Usług Komunalnych i Ekologii Urzędu Miasta Chorzów, IV piętro pok.413 (Uwaga: w czasie stanu epidemii wniosek należy złożyć kancelarii ogólnej, pokój nr 2 na parterze lub przesłać pocztą).

Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy dotacyjnej.

Po zakończeniu modernizacji systemu ogrzewania datowany musi rozliczyć umowę dotacyjną. Dopiero po rozliczeniu otrzyma należną kwotę dotacji

 

 

 


pobierz plik: regulamin_dofinansowan_od_2021.pdf

pobierz plik: wniosek_dofinansowanie_do_modernizacji_ogrzewania.pdf

pobierz plik: [ oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej ]

pobierz plik: [ Protokół odbioru końcowego - nowy ]

pobierz plik: formularz_rozliczenia_umowy_dotacji.pdfosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Gawenda, dnia: 2011-09-14
utworzony: 14-09-2011 / modyfikowany: 19-04-2023
wprowadził(a): Joanna Gawenda
rejestr zmian

Stopka serwisu