Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAKSIĄŻKA TELEFONICZNA

Treść strony

wersja do druku
Wykaz Dyrektorów Wydziałów, Zastępców Dyrektorów, Kierowników Biur, Kierowników Referatów

Wykaz Dyrektorów Wydziałów, Zastępców Dyrektorów, Kierowników Biur, Kierowników Referatów

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
1 Mariusz Cup Dyrektor Wydziału 333 327 tel. 32 4165334 ab@chorzow.eu
2 Alina Flak Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej 324 241   flak_a@chorzow.eu
Wydział Budżetu i Analiz
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
3 Bianka Gruszczyńska-Mikrut Dyrektor Wydziału 109 9109 tel. 32 4165108 gruszczynska_b@chorzow.eu
4 Jolanta Kajzerek Zastępca Dyrektora Wydziału 111 310 tel. 32 4165000 ba@chorzow.eu
Wydział Edukacji
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
5 Beata Kabza Dyrektor Wydziału 402 112, 9402 tel./fax 32 4165402/32 4165613 ed@chorzow.eu
Wydział Geodezji
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
6 Jacek Olszówka Dyrektor Wydziału Geodeta Miejski 433 358 tel. 32 2493290 ge.dyrektor@chorzow.eu lub ge.geodeta@chorzow.eu
7 Aurelia Korpała Zastępca Dyrektora 431a 9378   ge.ewidencja@chorzow.eu
8 Barbara Sznajder Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego 320 369 fax 32 2458467 ge.zasob@chorzow.eu
9 Sylwia Połap Kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej 435 456   polap_s@chorzow.eu
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
10 Monika Sobkiewicz Dyrektor Wydziału 426 399 tel. 32 4165425, fax 32 4165614 sobkiewicz_m@chorzow.eu
11 Adrian Kasprzak Zastępca Dyrektora 424 337 tel. 32 416 5000 kasprzak_a@chorzow.eu
12 Paulina Molska Kierownik Referatu Zarządzania Nieruchomościami Miejskimi 424 337    
13 Agnieszka Janyszek Kierownik Referatu Rolnictwa 428 228 tel. 32 416 5000 zn.rolnictwo@chorzow.eu
Wydział Inwestycji Komunalnych
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
14 Piotr Galilejczyk Dyrektor Wydziału 439 138 tel./fax 32 4165438 galilejczyk_p@chorzow.eu
15 Krzysztof Wierzbicki Zastępca Dyrektora Wydziału 407 362 tel./fax 32 416438 wierzbicki_k@chorzow.eu
Wydział Księgowości
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
16 Joanna Marczyk Dyrektor - Główny Księgowy 105a 409 tel./fax 32 4165105/32 4165618 kw@chorzow.eu
17 Barbara Wojnowska Zastępca Dyrektora Wydziału - Zastępca Głównego Księgowego 104 230 tel./fax 32 4165105/32 4165618 kw@chorzow.eu
18 Ewa Bil-Cholewa Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej 101 246   bil-cholewa_e@chorzow.eu
19 Katarzyna Hohuł-Musiała Kierownik Referatu Ewidencji Wydatków i Środków Trwałych 128 492 fax 32 4165619 hohul-musiala_k@chorzow.eu
20 Katarzyna Kiołbasa Kierownik Referatu Płac 106 311   kiolbasa_k@chorzow.eu
21 Jolanta Burzyńska Kierownik Referatu Księgowości Opłat za Odpady Komunalne 126 298   burzynska_j@chorzow.eu
22 Joanna Wojtyczka Kierownik Referatu Ewidencji Dochodów Pozapodatkowych 101 210    
23 Izabela Salwa Kierownik Referatu Rozliczeń Podatku VAT 114 9406   vat@chorzow.eu
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
24 Rafał Zaremba Dyrektor Wydziału 312 231, 340 tel./fax 32 4165313 ks@chorzow.eu
25 Aleksandra Łamik-Hypa Zastępca Dyrektora Wydziału 311a 410, 382 tel./fax 32 4165313 ks.zastepca@chorzow.eu
Wydział Obsługi Technicznej
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
26 Patrycja Szydło Dyrektor Wydziału 328a 9384    

Wydział Organizacyjny i Kadr
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
27 Ewa Wilk-Wojtowicz Dyrektor Wydziału 307 424 tel./fax 32 416 5307 wilk-wojtowicz_e@chorzow.eu
28 Izabela Duda Zastępca Dyrektora 307 424 tel./fax 32 416 5307 duda_i@chorzow.eu
29 Joanna Czechowska Kierownik Referatu Organizacyjnego 307 446 tel./fax 32 416 5307 garba_j@chorzow.eu
30 Maria Mróz Kierownik Referatu Obsługi Kancelaryjnej 315 428 tel./fax 32 4165315 mroz_m@chorzow.eu.
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
31 Izabela Szulc Dyrektor Wydziału 27 245 tel./fax 32 416-5000/32 4165624 szulc_i@chorzow.eu
32 Marta Łuczak Zastępca Dyrektora Wydziału 27   tel. 32 416-5000  
33 Katarzyna Czech Kierownik Referatu Wymiaru Podatków od Osób Fizycznych 27 152 tel. 32 416-5000 czech_k@chorzow.eu
34 Ariel Błędowski Kierownik Referatu Wymiaru Podatku od Środków Transportowych, Opłat oraz Ulg 126 490 tel. 32 416-5000 bledowski_a@chorzow.eu
Wydział Polityki Społecznej
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
35 Danuta Szary Dyrektor Wydziału 227 450 tel./fax 32 4165226/32 4165637 ps@chorzow.eu
36 Jadwiga Cudzich Zastępca Dyrektora Wydziału 225 256 tel./fax 32 4165226/32 4165637 cudzich_j@chorzow.eu
37 Marzanna Kurzawa Kierownik Referatu Nadzoru i Finansów 231 260 tel./fax 32 4165226/32 4165637 kurzawa_m@chorzow.eu
Wydział Spraw Obywatelskich
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
38 Leszek Słonina Dyrektor Wydziału - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. ochrony informacji niejawnych 228 240, 341 tel./fax 32 4165229/32 4165629 so@chorzow.eu
39 Małgorzata Gołąb Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 5 207 fax 32 4165630 galab_m@chorzow.eu
40 Grzegorz Swęda Kierownik Referatu Komunikacji 131 455 fax 32 4165631 referat_komunikacji@chorzow.eu
41 Agnieszka Głowacka-Jagusz Kierownik Referatu Administracyjno-Wojskowego 229 9229 tel. 32/416-50-00, fax 32/416-56-29  
Wydział Usług Komunalnych i Ekologii
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
42 Zuzanna Kurczek Dyrektor Wydziału 410 432 tel./fax 32 4165411/32 4165634 us@chorzow.eu
43 Anna Kotyś Zastępca Dyrektora Wydziału 412 204   ekologia@chorzow.eu
44 Jolanta Szlagor Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami 28a 104 tel./fax 32 4165411/32 4165634 szlagor_j@chorzow.eu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
45 Jacek Króliczek Dyrektor Wydziału 127 352 tel./fax 32 4165988 zk@chorzow.eu
Wydział Zasobów Komunalnych
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
46 Maciej Mostowik Dyrektor Wydziału 122 333   zl@chorzow.eu
Wydział Zdrowia
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
47 Bożena Łuczyńska Dyrektor Wydziału 238 9417 32 4165000 luczynska_b@chorzow.eu
48 Mirosław Przybysz Zastępca Dyrektora Wydziału 237 261 32 4165000 przybysz_m@chorzow.eu
Kancelaria Rady Miasta
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
49 Barbara Paruzel Dyrektor Wydziału 203 423 tel. 32 4165205 krm@chorzow.eu
Straż Miejska
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
50 Izabela Jaron Komendant Straży Miejskiej ul. Sobieskiego 3 8501 tel./fax 32 2416145/32 2417895 sm@chorzow.eu
51 Wiesław Horyń Zastępca Komendanta ul. Sobieskiego 3 8502 tel./fax 32 2416145/32 2417895  
52 Krzysztof Borowiec Kierownik Referatu Organizacyjno-Finansowego ul. Sobieskiego 3 8502 tel./fax 32 2416145/32 2417895 straz_miejska@chorzow.eu
53 Henryk Rusnak Kierownik Referatu Dzielnicowych ul. Sobieskiego 3 8505 tel./fax 32 2416145/32 2417895 sm@chorzow.eu
Urząd Stanu Cywilnego
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
54 Adam Broniszewski Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ul. gen. H. Dąbrowskiego 24 - pok. nr 2 8605 tel. 32 2412 749, fax 32 2412 987 usc@chorzow.eu
55 Jolanta Lemantowicz Zastępca Kierownika ul. gen. H. Dąbrowskiego 24 - pok. nr 3 8607 tel. 32 2412 749, fax 32 2412 987 usc@chorzow.eu
56 Magdalena Mrozek-Bogusz Zastępca Kierownika ul. gen. H. Dąbrowskiego 24 - pok. nr 3 8602 tel. 32 2412 749, fax 32 2412 987 usc@chorzow.eu
Biuro Audytu i Kontroli
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
57 Jolanta Bojarun Audytor Wewnętrzny Miasta - Kierownik Biura 326 218   bojarun_j@chorzow.eu
Wydział Egzekucji i Windykacji
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
58 Rafał Byrczek Dyrektor Wydziału - Komornik Urzędu Miasta Chorzów 134a 404 tel./fax 32 4165134/32 4165638 egzekucja@chorzow.eu
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
59 Agata Beryt Dyrektor Wydziału 405 330 32 416 56 27 beryt_a@chorzow.eu
60 Marzena Rak Zastępca Dyrektora Wydziału 405 330 32 416 56 27 rak_m@chorzow.eu
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
61 Henryk Mercik Miejski Konserwator Zabytków 415 442 tel./fax 32 4165415 mkz@chorzow.eu
Wydział Informatyki
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
62 Jolanta Sopniewska Dyrektor Wydziału 303 350 tel/fax 32 4165304 inf@chorzow.eu
63 Marcin Dendra Kierownik Referatu Infrastruktury Teleinformatycznej 304 266 tel. 32 416 5000 it@chorzow.eu
64 Radosław Szmyra Kierownik Referatu Aplikacji i Rozwoju 302 268 tel. 32 416 5000 inf@chorzow.eu
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej 
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
65 Joanna Pietrzyba - Waszczak Dyrektor Wydziału 221 393 tel./fax 32 4165215 pas@chorzow.eu, pietrzyba-waszczak_j@chorzow.eu
Biuro Zamówień Publicznych
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
66 Wojciech Bochenek Kierownik Biura 420 465 tel./fax 32 4165237/32 4165639, 32 4165640 bzp@chorzow.eu
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
67 Joanna Podzimska Miejski Rzecznik Konsumentów Rynek 8 5420 32 4165420 konsument@chorzow.eu
Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych
l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
68 Monika Libucka Inspektor Ochrony Danych Osobowych 215 9432 32 4165432 libucka_m@chorzow.eu

Wydział Działalności Gospodarczej

l.p. imię i nazwisko stanowisko pokój tel. wewn. tel./fax e-mail
69 Krzysztof Chromy Dyrektor Wydziału 13 213 32 4165000 chromy_k@chorzow.eu
70 Joanna Ramuś Kierownik Referatu Licencji i Zezwoleń 14 293 32 4165000 ramus_j@chorzow.eu
71 Bogna Śledzik Kierownik Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej 2 131 32 4165000 sledzik_b@chorzow.eu


osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2021-05-13
utworzony: 21-03-2013 / modyfikowany: 31-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów