Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY - REFERAT KOMUNIKACJI

Treść strony

wersja do druku
powrót | Druki do pobrania
WYKAZ DRUKÓW  

 DRUK 1 

Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie zbycia/nabycia (wydruk dwustronny)

DRUK 2

Wniosek o dokonanie zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym (HAK, GAZ, TAXI, L, VAT, PIT, CIT, wspołwłaściciel (wydruk dwustronny)

DRUK 3

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne badania techniczne, zmiany zamieszkania/siedziby na terenie Chorzowa, zmiany nazwiska/nazwy właściciela (wydruk dwustronny)

DRUK 4

Wniosek o wtórniki dokumentów, wtórniki tablic rejestracyjnych, nowy numer rejestracyjnych (po kradzieży) (wydruk dwustronny)

DRUK 5

Wniosek o wydanie tablicy bagażnikowej, wórnika tablicy bagażnikowej (wydruk dwustronny)

DRUK 6

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (wydruk dwustronny)

DRUK 7

Oświadczenie (czasowe wycofanie) (wydruk dwustronny)

DRUK 8

Wniosek o wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej pojazdu lub nadanie cechy identyfikacyjnej oraz wydanie skierowania do upoważnionej stacji kontroli pojazdów celem nabicia numeru nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu (wydruk dwustronny)

DRUK 10

Pełnomocnictwo

DRUK 11

Wniosek o:

 • wydanie prawa jazdy, pozwolenia
 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy, pozwolenia
 • przywrócenie cofniętego uprawnienia
 • wymianę prawa jazdy, pozwolenia
 • wymianę wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem
 • wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • wymiane prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzenia kwalifikacji
 • wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą (dotyczy osób zamieszkałych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej)
 • wydanie wtórnika prawa jazdy, pozwolenia z powodu:
  • utraty dokumentu
  • zniszczenia dokumentu, powodującego jego nieczytelność
  • zmiany danych

DRUK 12

Zgoda rodzica na wydanie prawa jazdy

DRUK 13

Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy (wydruk dwustronny)

DRUK 14

Wniosek o wydanie zewolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

DRUK 30

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

DRUK 31

Rozszerzenie zakresu badań technicznych pojazdów wykonywanych przez stacje kontroli pojazdów

DRUK 32

Aktualizacja danych dotyczących wpisu stacji kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej

DRUK 33

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

DRUK 34

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

DRUK 35

Oświadczenie o wpisanie do rejestru stacji kontroli pojazdów

DRUK 36

Pełnomocnictwo

 
osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Hadrych, dnia: 2023-03-09
utworzony: 24-10-2013 / modyfikowany: 09-03-2023
wprowadził(a): Barbara Juranek
rejestr zmian

Stopka serwisu