Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Treść strony

wersja do druku
Zakres zadań

Do zadań Wydziału Inwestycji Komunalnych należy:

 1. Planowanie oraz bieżące monitorowanie dochodów budżetowych w zakresie następujących rodzajów dochodów:
  1)
  doraźnych, wynikających z organizacji inwestycji,
  2)
  opłat za energię do oświetlenia reklam włączonych do oświetlenia ulicznego.

 2. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie następujących rodzajów wydatków:
  1)
  inwestycji gminnych oraz inwestycji z udziałem środków Miasta,
  2)
  remontów kompleksowych obiektów gminnych,
  3)
  remontów oraz modernizacji budynków szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkoli i żłobków oraz domów kultury,
  4)
  wyburzeń obiektów realizowanych przez miasto.

 3. Formułowanie założeń polityki miasta w zakresie:
  1)
  współudziału w zakresie rozwoju przestrzennego,
  2)
  organizacji prowadzenia inwestycji na terenie miasta,
  3)
  modernizacji i remontów budynków oświaty i kultury,
  4)
  eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych w obiektach gminy.

 4. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w następujących dziedzinach:
  1)
  inwestycji, dla których miasto jest inwestorem,
  2)
  remontów kapitalnych obiektów gminnych,
  3)
  modernizacji, remontów, prac awaryjnych w budynkach oświaty i kultury,
  4)
  wyburzeń.

 5. Wykonywanie następujących czynności w zakresie planowania i realizacji zadań:
  1)
  przygotowanie dokumentacji przetargowej,
  2)
  organizowanie nadzoru realizacji prac budowlanych,
  3)
  organizowanie odbiorów zrealizowanych umów i zleceń,
  4)
  koordynowanie prac inwestycyjnych,
  5)
  organizowanie nadzoru inwestorskiego,
  6)
  pozyskiwanie inwestorów zastępczych.

 6. Wykonywanie następujących czynności materialno-technicznych:
  1)
  prowadzenie rejestru mienia powstającego oraz o zwiększonej wartości,
  2)
  przygotowywanie dokumentacji środków trwałych dla powstającego mienia,
  3)
  obsługa systemu PMS w zakresie zarządzania węzłami i instalacjami cieplnymi, wodnymi, gazowymi oraz elektrycznymi jednostek organizacyjnych podlegających miastu.

 7. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań poprzez:
  1)
  pozyskiwanie audytów energetycznych budynków,
  2)
  pozyskiwanie ekspertyz i innych opracowań technicznych,
  3)
  pozyskiwanie projektów niezbędnych dla przeprowadzenia remontów i inwestycji,
  4)
  analizę zużycia energii i innych mediów w placówkach gminnych w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie.

 8. Koordynacja współdziałania Prezydenta Miasta z jednostkami organizacyjnymi miasta:
  1)
  Miejskim Zarządem Ulic i Mostów.


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2015-02-02
utworzony: 02-02-2015 / modyfikowany: 02-02-2015
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu