Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNESAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWENTARYZACJI

Treść strony

wersja do druku
Zakres zadań

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. Inwentaryzacji należy:

 

 1. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w następujących dziedzinach:
  1) opracowywanie szczegółowych harmonogramów inwentaryzacyjnych oraz przygotowywanie formularzy i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia spisów z natury
  2) koordynacja pracy stałej komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych przy przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych Miasta Chorzów
  3) prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie stwierdzonych niedoborów i nadwyżek przy przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych Miasta Chorzów

 2. Wykonywanie następujących czynności materialno-technicznych:
  1) sporządzanie wniosków co do stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce składnikami majątkowymi Miasta Chorzów

 3. Wykonywanie analiz, projektów, sprawozdań i innych opracowań w zakresie:
  1) sporządzenie w terminach i okresach wynikających z ustawy o rachunkowości protokołów z rozliczenia wyników przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątkowych Miasta Chorzów,
  2) sporządzanie projektów Zarządzeń Prezydenta w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Miasta Chorzów

 4. Wykonywanie następujących rodzajów wizji, przeglądów i inspekcji:
  1) przeprowadzanie kontroli z zakończonej inwentaryzacji pod kątem wypełnienia zaleceń Komisji Inwentaryzacyjnej, w zakresie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych

 5. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta:
  1) powoływanie zespołów spisowych oraz szkolenie członków zespołów spisowych w zakresie zasad i sposobów przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów
  2) nadzór nad pracami przygotowawczymi (przedinwentaryzacyjnymi), zmierzającymi do uporządkowania dokumentacji związanej z wyposażeniem danego wydziału


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2015-11-02
utworzony: 02-11-2015 / modyfikowany: 02-11-2015
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów