Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEEwidencja działalności gospodarczejInformacje dotyczące ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Komunikat informacyjny

I. Fałszywe rejestry dotyczące działalności gospodarczej :
Przypominamy, że wpis do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) jest bezpłatny na każdym etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wszelkie informacje zobowiązujące przedsiębiorców do zapłaty wysyłane przez: CEODG, CEFiDG, Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm itp. są nielegalne. Nie należy reagować na żadne wezwania do zapłaty. W przypadku otrzymania takiego wezwania należy podjąć następujące kroki:
1) zgłosić zdarzenie na policję lub do prokuratury - niezależnie od tego czy opłata została uiszczona czy nie,
2) zgłosić sprawę do Ministra Rozwoju - wysłać zawiadomienie z opisem zaistniałej sytuacji nawet drogą e-mailową na adres kancelaria@mr.gov.pl,
3) wystąpić z roszczeniem na drodze cywilnej – jeżeli opłata została uiszczona.


II. Zawieszenie działalności, które zostało dokonane przed 30 kwietnia 2018 r. staje się automatycznie zawieszeniem bezterminowym. Przedsiębiorcę obowiązują wszystkie przepisy prawne z tym związane (prawa i obowiązki). W każdym momencie przedsiębiorca może tą działalność samodzielnie wznowić bądź złożyć wniosek o wykreślenie. 

 

III. Informacje o pełnomocniku zawarte we wpisie przed 30 kwietnia 2018 r. stają się informacjami o pełnomocniku według nowych przepisów. 


IV. Konsekwencje naruszenia wymogów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej określa Kodeks wykroczeń art. 601§ 1 i 2:
§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem

 

V.  Oszustwa "na ZUS".  Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do swoich klientów o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które wydają się być korespondencją z ZUS. Dokładnie zwracajmy uwagę na adres, z którego przychodzą maile. Część maili sugeruje ponowne wypełnienie formularza zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA, który jest załącznikiem do maila. Umieszczone w stopce korespondencji logotypy (ZUS i PUE – Platforma Usług Elektronicznych) sugerują, że nadawcą jest sam Zakład. Gdy jednak przyjrzymy się dokładnie adresowi nadawcy, nie powinniśmy mieć wątpliwości, że korespondencja elektroniczna nie pochodzi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie oszuści posługują się dwoma adresami: składki@ubezpieczenia.pl i zus.@zua.pl. Jak widać żaden z adresów nie ma stosowanego przez Zakład rozwinięcia „zus.pl”. ZUS nie stosuje też w swoich adresach mailowych rozwinięcia „gov.pl”, które to pojawiało się przy wcześniejszych próbach oszustw.  W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00. 


 

osoba odpowiedzialna za treść: Bogna Śledzik, dnia: 2023-05-08
utworzony: 07-07-2017 / modyfikowany: 08-05-2023
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu