Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.23.2019

Zarządzenie Nr OR . 23 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 stycznia 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.89.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 56 § 2 i § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 652 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr. 98, poz. 634) Prezydent Miasta Chorzów 

zarządza: 

§ 1. 

W Zarządzeniu Nr OR.89.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykowana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 pkt 18 skreśla się. 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-01-24
utworzony: 23-01-2019 / modyfikowany: 28-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu