Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.49.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.142.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 19.06.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 49 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 lutego 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 marca 2016 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W cenniku obowiązującym na obiektach Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie wprowadza się następujące zmiany:

1) dział „ Korty tenisowe ul. Filarowa”  otrzymuje brzmienie:

 Korty tenisowe

   ul. Filarowa

Wynajem kortu

  20 zł brutto/godz (w tym Vat)

Wynajem kortu dla młodzieży uczącej się za okazaniem legitymacji

  12 zł brutto/godz (w tym Vat)

Karnet 10 godz. (ważny miesiąc)

160 zł brutto          (w tym Vat)

Karnet   5 godz. (ważny miesiąc)

  85 zł brutto          (w tym Vat)

2) w dziale " Wpisowe i inne usługi w zakresie wstępu ":

a) pozycja "Święto wody" otrzymuje brzmienie:

Wpisowe
i inne usługi
w zakresie wstępu

 Święto wody

 5 zł brutto/osoba (w tym Vat)

b) pozycja "Rodzinny rajd Rowerowy" otrzymuje brzmienie :

    Wpisowe
i inne usługi
w zakresie wstępu


Rodzinny rajd Rowerowy

 
5 zł brutto/osoba (w tym Vat)

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2019-02-19
utworzony: 18-02-2019 / modyfikowany: 24-06-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu