Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.54.2019

Zarządzenie Nr OR . 54 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla w Maciejkowicach.

Na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 8 – „Sposobu Wyboru Rady Osiedla” będącego Załącznikiem Nr 2 do Statutu Osiedla Maciejkowice przyjętego Uchwałą Nr IV/51/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Maciejkowice, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać zespół do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla w Maciejkowicach w składzie:
- Leszek Słonina – Przewodniczący Zespołu
- Marta Bednarek – Zastępca Przewodniczącego Zespołu
- Małgorzata Gołąb – Członek Zespołu
- Radosław Szmyra – Członek Zespołu

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Bednarek, dnia: 2019-02-25
utworzony: 21-02-2019 / modyfikowany: 25-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu