Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.74.2019

Zarządzenie Nr OR .74. 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 marca 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.64.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 marca 2019r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art 156 § 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 754 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr OR.64.2019 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 07.03.2019r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do  Parlamentu Europejskiego wprowadzić następujące zmiany:

1) Tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„SKŁAD MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO”;

2) w § 1 ust. 1 – w Sekcji Ogólnej zmienić postanowienie z;

„członek  Jakub TOMASZOWSKI

Podinspektor - Wydział Obsługi Technicznej”

na:

„członek  Jakub TOMASZOWSKI

Inspektor - Wydział Obsługi Technicznej”;

3) w § 1 ust. 1 w Sekcji Przedstawicieli Prezydenta Miasta zmienić postanowienie z:

„Wojciech BOCHENEK   Inspektor – Biuro Zamówień Publicznych”

na:

„Wojciech BOCHENEK   Kierownik Biura Zamówień Publicznych”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Załącznika do Zarządzenia , o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Leszek Słonina, dnia: 2019-03-18
utworzony: 14-03-2019 / modyfikowany: 19-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu