Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.107.2019

Zarządzenie Nr OR . 107 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 maja 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej” organizowanego w ramach projektu „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.688) Prezydent Miasta Chorzów

 z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową, dalej zwaną „Komisją”, w następującym składzie:

 1. Agata Beryt - Przewodnicząca Komisji
 2. Karolina Skórka - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Jolanta Koczubik - Sekretarz
 4. Halina Bulanda - Członek Komisji
 5. Jadwiga Cudzich - Członek Komisji
 6. Adam Lapski - Członek Komisji
 7. Kamil Nowak - Członek Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie weryfikacja i ocena ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu pn. „Kompleksowa obsługa  kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej”.
 2. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

§ 3.

Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do zarządzenia:

Regulamin pracy Komisji

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Koczubik, dnia: 2019-05-07
utworzony: 30-04-2019 / modyfikowany: 08-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu