Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.114.2019

 Zarządzenie Nr OR . 114 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 maja 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.112.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Miasto Chorzów.

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 511), art. 29 ust.1 pkt 2 i art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zmianami), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) oraz § 1, § 3, § 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.112.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Miasto Chorzów w § 1 zmienia się numer ulicy Sportowej z 21 na 23.

§ 2.

W załączniku stanowiącym ogłoszenie o konkursie zmienia się numer ulicy Sportowej z 21 na 23.

§ 3.

Wykonanie zarządzenie powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 4.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2019-05-13
utworzony: 13-05-2019 / modyfikowany: 13-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu