Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.127.2019

Zarządzenie Nr OR . 127 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej  dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506), art. 63 ust. 14 oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1.

Powołać komisje  konkursowe celem wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 1. Przedszkola Nr 5 przy ul. Poniatowskiego 27. w Chorzowie,
 2. Przedszkola Nr 6 przy ul. Gałeczki 56 w Chorzowie,
 3. Przedszkola Nr 7 przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie,
 4. Przedszkola Nr 13 przy ul. Sobieskiego 13 w Chorzowie,
 5. Przedszkola Nr 17 przy ul. Kasprowicza 1 w Chorzowie,
 6. Przedszkola Nr 21 przy ul. Ryszki 33 w Chorzowie,
 7. Przedszkola Nr 25 przy ul. Kilińskiego 3 w Chorzowie,
 8. Przedszkola Nr 26 przy ul. Ligonia 14 w Chorzowie,
 9. Przedszkole Nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie,
 10. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II przy ul. Sportowej 4 w Chorzowie,
 11. Szkoły Podstawowej Nr 38 im. Wojska Polskiego przy ul. Śląskiej 3 w Chorzowie,
 12. Zespołu Szkół Technicznych Nr 1 im. Wojciecha Korfantego przy ul. Sportowej 23 w Chorzowie.

§ 2.

W skład komisji konkursowych powołać:

 1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę,
 2. trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
 4. dwóch przedstawicieli Rady Rodziców,
 5. po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

§ 3.

Skład osobowy komisji konkursowych określają załączniki od nr 1 do nr 12 do niniejszego  zarządzenia.

§ 4.

Zobowiązuje się członków Komisji Konkursowej do zapoznania się z klauzulą informacyjną ws. wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIAosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2019-05-27
utworzony: 24-05-2019 / modyfikowany: 31-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu