Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.140.2019

 Zarządzenie Nr OR . 140 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 czerwca 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.137.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) art. 63 ust. 14  oraz art.29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1.

Odwołać z składu osobowego Komisji Konkursowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul.Głównej 21 w Chorzowie przedstawiciela Kuratorium Oświaty panią Annę Urbańczyk i powołać w jej miejsce panią Jolantę Gońdę.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2019-06-12
utworzony: 03-06-2019 / modyfikowany: 19-06-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu