Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.167.2019

Zarządzenie Nr OR .  167 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 lipca 2019 roku

w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z  2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów 

zarządza

§ 1.

  1. Wprowadza się w Urzędzie Miasta Chorzów zasady stosowania czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia
  2. Wprowadza się w Urzędzie Miasta Chorzów zasady wykonywania czynności związanych z organizacją i zakresem działania Archiwum Zakładowego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

W celu sprawowania bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw powierzam funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Chorzowie – Panu Jakubowi Tomaszowskiemu Inspektorowi Wydziału Organizacyjnego  i Kadr.

§ 3.

Nadzór nad stosowaniem przez pracowników Urzędu Miasta Chorzów niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.251.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Jakub Tomaszowski, dnia: 2019-07-17
utworzony: 18-07-2019 / modyfikowany: 20-03-2020
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu