Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.185.2019

Zarządzenie Nr OR . 185 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
  z dnia 30 lipca 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.170.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) w związku z art. 63 ust. 14  oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zarządzam:

§ 1.

W ustępie 6 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr OR.170.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lipca 2019 roku zmienić nazwisko przedstawiciela Kuratorium Oświaty,  z „Mikruta” na „Mikrut”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Kotarska Małgorzta, dnia: 2019-07-30
utworzony: 30-07-2019 / modyfikowany: 01-08-2019
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu