Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.187.2019

ZARZĄDZNENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.286.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.12.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 187 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 marca 2016 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r, poz. 506) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Na obiektach sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie obowiązują cenniki za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dla następujących chorzowskich stowarzyszeń i klubów sportowych, uczestniczących w rozgrywkach, w kategorii seniora:

stowarzyszenia /kluby

Kategoria

obiekt bazowy

 

UKS  „JASKÓŁKI” Chorzów

Rozgrywki seniorskie

boisko ul. Wolności 139 Kresy

KPR RUCH Chorzów

 

Rozgrywki seniorskie

hala ul. Dąbrowskiego,

hala ul Graniczna

AKS  Wyzwolenie CEZ Chorzów

Rozgrywki seniorskie

boisko ul. Filarowa, Lompy

CLEAREX  Chorzów

Rozgrywki seniorskie

hala ul. Dąbrowskiego,

hala ul Graniczna

PKS „JÓZEFKA”

Rozgrywki seniorskie

boisko ul. Pokoju, ul. Filarowa

TS AKS   sekcja lekkoatletyczna i zapaśnicza

Rozgrywki seniorskie

Stadion ul. Lompy

UKS Ruch Chorzów

Rozgrywki seniorskie

boisko ul. Wolności 139 Kresy

Ustala się:

 1. Koszt wynajęcia na mecze mistrzowskie i treningi przyporządkowanych boisk i hal sportowych za 1 godzinę zegarową wynosi 1zł + VAT;
 2. Dla chorzowskich stowarzyszeń i klubów sportowych MORiS przedstawia harmonogram treningów, uwzględniając mecze sparingowe, za które odpłatność wynosi 1 zł + VAT za godzinę zegarową. Mecze sparingowe rozgrywane poza godzinami wyznaczonymi w harmonogramie treningów płatne w wysokości 50% + VAT.
 3. Prawo z korzystania z pozostałych obiektów sportowych będących w zarządzie MORiS w cenie 1zł + VAT za godzinę zegarową na treningi i mecze w ramach wolnych godzin na tych obiektach;
 4. O przyznaniu wolnych godzin, o których mowa w ust 3 decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w pierwszej kolejności uwzględniając potrzeby szkół oraz stowarzyszeń, dla których dany obiekt jest bazowym;

Koszt wynajęcia obiektów sportowych na organizację wszelkiego rodzaju imprez, poza treningami i meczami, za godzinę zegarową, wynosi 50% kwoty określonej w cenniku.”

§ 3

Dla następujących chorzowskich stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych prowadzących grupy młodzieżowe:

stowarzyszenia /kluby

  Kategoria

obiekt bazowy

 

UKS  „JASKÓŁKI”

grupy młodzieżowe

boisko ul. Wolności 139 Kresy, sala ul. Odległa

PKS „JÓZEFKA”

grupy młodzieżowe

boisko ul. Pokoju, ul. Filarowa

 

AKS  Wyzwolenie CEZ Chorzów

grupy młodzieżowe

 

boisko ul. Filarowa, stadion Lompy

TS AKS Sekcja lekkoatletyczna, zapaśnicza, piłka nożna.

grupy młodzieżowe

stadion ul. Lompy, boisko ul. Filarowa

UKS RUCH Chorzów

Sekcja piłki nożnej

grupy młodzieżowe

boiska ul.Wolności139 KRESY

UKS RUCH Chorzów

sekcja futsalu

grupy młodzieżowe

hala ul. Dąbrowskiego,

hala ul Graniczna

Akademia RUCH Chorzów

 

grupy młodzieżowe

boisko, ul. Wolności 139 Kresy

RUCH S.A.

grupy młodzieżowe

boisko, ul. Wolności 139 Kresy

K.S. GTV Stadion Śląski Chorzów

grupy młodzieżowe

w ramach wolnych godzin

KP „SUKCES”

grupy młodzieżowe

basen w Kompleksie „Hajduki” ul. Graniczna 92 i basen przy Pl. Powstańców Śląskich

Akademia Handballu "Ruch" Chorzów

 grupy młodzieżowe

hala ul. Dąbrowskiego,

hala ul. Graniczna

Ustala się:

 1. Koszt wynajęcia na mecze mistrzowskie i treningi przyporządkowanych boisk sportowych i sali gimnastycznych za 1 godzinę zegarową wynosi 1zł + VAT;
 2. Dla chorzowskich stowarzyszeń i klubów sportowych MORiS przedstawia harmonogram treningów, uwzględniając mecze sparingowe, za które odpłatność wynosi 1zł + VAT za godzinę zegarową. Mecze sparingowe rozgrywane poza godzinami wyznaczonymi w harmonogramie treningów płatne w wysokości 50% + VAT.
 3. Prawo z korzystania z pozostałych obiektów sportowych będących w zarządzie MORiS w cenie 1zł + VAT za godzinę zegarową na treningi i mecze w ramach wolnych godzin na tych obiektach;
 4. O przyznaniu wolnych godzin, o których mowa w ust 3 decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w pierwszej kolejności uwzględniając potrzeby szkół oraz stowarzyszeń, dla których dany obiekt jest bazowym;
 5. Koszt wynajęcia obiektów sportowych na organizację wszelkiego rodzaju imprez, poza treningami i meczami, za godzinę zegarową, wynosi 50% kwoty określonej w  cenniku”.

§ 4.

Ruch Chorzów S.A. wraz z drużynami młodzieżowymi korzysta z obiektów sportowych przy ul. Cichej za 100 zł + VAT rocznie

§ 5.

Dla uczniowskich klubów sportowych oraz sekcji młodzieżowych klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych z terenu Chorzowa ustala się, z zastrzeżeniem §2, §3, §4 koszt wynajęcia obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu za 1 godzinę zegarową na mecze, treningi i turnieje w wysokości 50% kwot określonych w cenniku za wyjątkiem obiektów typu „ORLIK, które udostępnione są nieodpłatnie.

§ 6.

Chorzowskie stowarzyszenia i kluby sportowe występujące na I i II poziomie rozgrywek oraz TS „AKS”, AKS CEZ-ELCHO Chorzów i UKS Jaskółki użytkują pomieszczenia w obiektach Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu za 1 zł +VAT za 1m² łącznie z mediami na podstawie umów.        

§ 7.

Stowarzyszenia, instytucje z zastrzeżeniem §2, §3, §4 i §5  grupy osób oraz osoby indywidualne korzystające z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie obowiązuje pełna odpłatność zgodnie z cennikiem.

§ 8.

Chorzowskie publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, chorzowskie przedszkola publiczne oraz Młodzieżowy Dom Kultury korzystające z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu za 1 godzinę zegarową wynosi 50% odpłatności zgodnie z cennikiem za wyjątkiem obiektów typu „ORLIK”, które udostępnione są nieodpłatnie.

§ 9.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu ma prawo do negocjacji kwot podanych w cenniku w uzasadnionych przypadkach.

 § 10.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

 § 11.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr OR.142.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie
 2. Zarządzenie Nr OR.162.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lipca 2019 o zmianie Zarządzenia Nr OR.142.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie

 § 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2019-07-31
utworzony: 01-08-2019 / modyfikowany: 02-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu