Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Treść strony

wersja do druku
Monitoring miejski

Klauzula informacyjna dot. monitoringu miejskiego

 

 1. Administratorem danych osobowych System Monitoringu Wizyjnego jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą Chorzów, Rynek 1
 2. Kontakt do  inspektora ochrony danych osobowych w sprawach związanych z ochroną danych iod@chorzow.eu, tel. 32 416 5432, lub listownie na adres Chorzów, Rynek 1
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w obszarze przestrzeni publicznej na terenie Miasta Chorzów na podstawie: art. 6 ust. 1 lit e) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
 4. Odbiorcami danych z systemu, w ramach prowadzonych czynności, są Policja, Straż Miejska oraz inne podmioty uprawnione.
 5. Zarejestrowany obraz zdarzeń przechowuje się przez okres 30 dni kalendarzowych.
 6. Istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych.
 7. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;
 8. Dane osobowe nie będą służyć do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w tym do profilowania.

 

Pełny regulamin monitoringu miejskiego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or.247.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.osoba odpowiedzialna za treść: Monika Libucka, dnia: 2019-08-02
utworzony: 05-08-2019 / modyfikowany: 05-08-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu