Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.189.2019

Zarządzenie Nr OR . 189 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 sierpnia 2019 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Klonowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXV/486/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ul. Klonowej 1 – 23.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Klonowej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1222/4 o powierzchni 150 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00019452/3.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

 osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kulawik, dnia: 2019-08-05
utworzony: 07-08-2019 / modyfikowany: 09-08-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu