Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.222.2019

Zarządzenie Nr OR . 222 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 września 2019 roku

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 8 w Chorzowie.

Na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r; poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r; poz. 506 z późn.zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powierzyć Pani Mai Thamm stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 8 z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 18 w Chorzowie.

§ 2.

Powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 8 następuje na okres od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 sierpnia 2024r.

§ 3.

Obowiązki i uprawnienia Pani Mai Thamm, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2019-09-24
utworzony: 25-09-2019 / modyfikowany: 25-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu