Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KONSULTACJE SPOŁECZNEKONKURSY OFERT Z ZAKRESU POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ OFERTY SKŁADANE W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Treść strony

wersja do druku
2021 - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku

 

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.240.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej 

pobierz plik: [ 2021-OTWARTY KONKURS OFERT -TURYSTYKA ]

pobierz plik: [ 2021 - AKTUALNY WZÓR OFERTY ]

Z uwagi na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) do oferty należy dołączyć poniższą "Klauzulę informacyjną"

pobierz plik: [ 2021 - KLAUZULA INFORMACJNA - DOTACJE ]

pobierz plik: zaktualizowany_harmonogram_i_plan.doc

pobierz plik: zaktualizowany_kosztorys_.doc

pobierz plik: [ Wzór sprawozdania z realizacji zadania ]osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Łamik-Hypa, dnia: 2020-11-26
utworzony: 20-11-2019 / modyfikowany: 02-12-2020
wprowadził(a): Aleksandra Łamik - Hypa
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów