Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.282.2019

Zarządzenie Nr OR . 282 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie: odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Odwołuję z dniem 28 grudnia 2019 r. Panią Mariolę Roleder ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 2.

Z dniem 28 grudnia 2019 r. cofam wszystkie udzielone Pani Marioli Roleder upoważnienia i pełnomocnictwa.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.278.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-12-23
utworzony: 20-12-2019 / modyfikowany: 23-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu