Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KONSULTACJE SPOŁECZNEKONKURSY OFERT Z ZAKRESU POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ OFERTY SKŁADANE W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Treść strony

wersja do druku
2021 ▬ Wyniki otwartych konkursów ofert - zadania z terminem realizacji od 2021 r. obsługiwane przez Wydział Polityki Społecznej oraz jednostki nadzorowane przez Wydział

2021 ▬ Wyniki otwartych konkursów ofert - zadania z terminem realizacji od 2021 r. obsługiwane przez Wydział Polityki Społecznej oraz jednostki nadzorowane przez Wydział:

pobierz plik: [ Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku” ]

pobierz plik: [ Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Realizacja działań profilaktycznych (...) poprzez rozwój różnych form aktywności (...)" ]

pobierz plik: [ Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/ i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób" ]

pobierz plik: [ Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań: "Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin w szczególności z problemem alkoholowym (...)"; "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+ (...)" ]

pobierz plik: [ Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Organizacja poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie” ]

pobierz plik: [ Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Chorzów w 2021r." ]osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Woźniak, dnia: 2020-11-30
utworzony: 30-11-2020 / modyfikowany: 18-06-2021
wprowadził(a): Karina Krystkowiak
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów