Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
Zarządzenie w sprawie wszczęcia procedury wyborów uzupełniających na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji

Zarządzenie Nr OR . 42 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 lutego 2021 roku

w sprawie wszczęcia procedury wyborów uzupełniających na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 10 zdanie 2 i ust. 10a Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XI/173/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 3804 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ogłosić nabór uzupełniający kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV Kadencji.
 2. Ustalić termin zakończenia naboru na dzień 07.03.2022 r.
 3. Ustalić wzór Zgłoszenia kandydata na członka Chorzowskiej Rady Seniorów:
  1) dla Przedstawiciela Podmiotu działającego na rzecz osób starszych – stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2) dla Przedstawiciela Osób Starszych – stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Podać do publicznej wiadomości informację o naborze uzupełniającym kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Seniorów poprzez opublikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chorzów oraz zamieszczenie w komunikatach urzędowych na oficjalnej stronie Miasta.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Kancelarii Rady Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pietrzyk, dnia: 2022-02-21
utworzony: 21-02-2022 / modyfikowany: 21-02-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu