Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca wyborów uzupełniających na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji oraz powołania komisji wyborczej ds. organizacji i obsługi wyborów

Zarządzenie Nr OR . 61 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 marca 2022 roku

w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca wyborów uzupełniających na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji oraz powołania komisji wyborczej ds. organizacji i obsługi wyborów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r.  poz. 559 oraz § 7 ust.1 i 2 w zw. z § 7 ust. 10 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLIII/819/17 z dnia 30 listopada 2017 r.  Rady Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  z 2017 r. poz. 6641), zmienionego Uchwałą Nr XLI/684/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r. poz.7017)  oraz Uchwałą Nr XLV/758/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r. poz.766)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać komisję wyborczą ds. organizacji i obsługi wyborów uzupełniających na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji w następującym składzie:

 1. Bednarek Marta – Przedstawiciel wyznaczony przez Prezydenta Miasta,
 2. Czaja Bartłomiej – Przedstawiciel wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta,
 3. Jakubiec Magdalena – Przedstawiciel wyznaczony przez Prezydenta Miasta,
 4. Otte Marek – Przedstawiciel wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta,
 5. Pietrzyba–Waszczak Joanna – Przedstawiciel wyznaczony przez Prezydenta Miasta.

§ 2.

Wyznaczyć zadania komisji, o której mowa w §1:

 1. Przygotowanie wyborów uzupełniających.
 2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
 3. Ustalenie wyników wyborów uzupełniających.
 4. Sporządzenie protokołu wyborczego.

§ 3.

Wyznaczyć termin i miejsce wyborów uzupełniających na dzień 26 marca 2022 r. w godzinach od 09.00 do 17.00 w lokalu przy ul. Wolności 3 w Chorzowie (dawna Cuma Cafe). 

§ 4.

Podać do publicznej wiadomości listę zakwalifikowanych kandydatów w wyborach uzupełniających na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji:

 1. Antończyk Bożena
 2. Długajczyk Jerzy
 3. Filuś Roman
 4. Gorczowska Mirosława
 5. Hunger-Cebula Urszula
 6. Karkowska Bogusława
 7. Kotara Janina
 8. Kozłowska Ingeborga
 9. Krysiak-Grabowska Grażyna
 10. Kukowka Helena
 11. Lisoń Irena
 12. Staszowska Urszula
 13. Żłobińska Jadwiga

§ 5.

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Kancelarii Rady Miasta.

 § 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Marta Bednarek, dnia: 2022-03-21
utworzony: 21-03-2022 / modyfikowany: 21-03-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu