Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów uzupełniających do Chorzowskiej Rady Seniorów

Zarządzenie Nr OR . 70 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów uzupełniających do Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji (2022 - 2025)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) w zw. z § 7 ust. 9 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/819/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  z 2017 r. poz. 6641), zmienionego Uchwałą Nr XLI/684/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r. poz.7017)  oraz Uchwałą Nr XLV/758/2022 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r. poz. 766)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Zatwierdzić protokół komisji wyborczej oraz ustalić wyniki wyborów uzupełniających do Chorzowskiej Rady Seniorów, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Stwierdzić ważność wyborów uzupełniających do Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji (2022-2025).

§ 3.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających członkami Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji na lata 2022-2025 zostali:

 1. Długajczyk Jerzy
 2. Gorczowska Mirosława
 3. Hunger-Cebula Urszula
 4. Lisoń Irena
 5. Staszowska Urszula

§ 4.

Podać do publicznej wiadomości uzupełniony skład Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji poprzez opublikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chorzów oraz zamieszczenie informacji w komunikatach urzędowych na oficjalnej stronie Miasta.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Kancelarii Rady Miasta.

 § 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Jakubiec, dnia: 2022-03-28
utworzony: 29-03-2022 / modyfikowany: 29-03-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu