Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelWYBORY SAMORZĄDOWE 2024INFORMACJE DLA WYBORCÓW

Treść strony

wersja do druku
Informacje dla wyborców

INFORMACJE DLA WYBORCÓW

WYBORY SAMORZĄDOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 7 KWIETNIA  2024 R.

 

W wyborach do Rady Miasta Chorzów, jak również w wyborach Prezydenta Miasta Chorzów mogą wziąć udział obywatele polscy, obywatele państw należących do Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze tej gminy.

W wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze tego województwa.

Ponadto w wyborach samorządowych mogą głosować wyłącznie wyborcy, którzy są ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie Chorzowa

Zameldowanie na pobyt czasowy nie skutkuje automatycznym ujęciem w stałym obwodzie głosowania, a tym samym ujęciem w spisie wyborców w miejscu czasowego pobytu.

Obywatele polscy mogą zostać ujęci w stałym obwodzie głosowania poprzez:

 • zameldowanie się na pobyt stały na terenie gminy, w której chcą głosować;
 • złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wniosek o ujęcie Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania należy złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Chorzów w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych , ul. Rynek 1 (parter, pokój 6)
 • za pomocą ePUAP 

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Chorzowie, pod wskazanym we wniosku adresem, co przyspieszy zrealizowanie wniosku.

Na wydanie decyzji Organ ma 5 dni.

pobierz plik: [ Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania ]

 

Obywatele z innych krajów

W przypadku obywateli pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej sam fakt zameldowania na pobyt stały na terenie gminy nie wystarczy. Aby zagłosować w wyborach muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

pobierz plik: [ Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania - cudzoziemcy ]

 

Gdzie głosujemy?

Podczas wyborów samorządowych głosujemy w miejscu stałego zameldowania / ujęcia decyzją w stałym obwodzie głosowania. Nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o jednorazową zmianę miejsca głosowania.

 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat, mogą:

 • udzielić innej osobie pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa w terminie do 29 marca 2024 r. w Urzędzie Miasta Chorzów w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (parter, pokój 6)

pobierz plik: [ Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania ]

pobierz plik: [ Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania ]

 

 • głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 25 marca 2024 r. Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach I, który ma swoją siedzibę w Katowicach, ul. Jagiellońska 25

pobierz plik: [ Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego ]

 

Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW)

Jeśli chcesz sprawdzić jakie Twoje dane są gromadzone w CRW oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będziesz głosował, skorzystaj z usługi dostępnej na stronie www.gov.pl.

 

Obsługa mieszkańców Chorzowa w sprawach wyborów:

Urząd Miasta Chorzów

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Rynek 1

pokój 6

Informacja telefoniczna : 32/416-5004; 32/416-5000 w. 319, 335osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Gołąb, dnia: 2024-02-06
utworzony: 07-02-2024 / modyfikowany: 08-02-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu