Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelJEDNOSTKI MIEJSKIEJEDNOSTKI POWIATOWE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W CHORZOWIE

ul. Powstańców Śląskich 1, 41-500 Chorzów
tel.: 532 683 734


e-mail:

inspektorat@pinbchorzow.pl


https://pinbchorzow.bip.gov.pl/


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

inż. Lech RYSZKIEWICZFORMA PRAWNA:
Organ władzy administracji rządowej.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

Ustawą normującą zasady działania organu nadzoru budowlanego jest ustawa z dnia 7 lipca 1994. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
Do zadań organu nadzoru budowlanego należy:

 1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
 2. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
 4. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

ORGANIZACJA PINB
Stosownie do postanowień art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zmianami) z dniem 1 stycznia 1999r. w miastach będących siedzibą władz powiatów utworzone zostały powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Zadania nadzoru budowlanego w zakresie określonym w punkcie III - przedmiot działania i kompetencje, wykonuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jako organ I instancji. 
Organ nadzoru budowlanego lub osoby działające z jego upoważnienia mają prawo wstępu:

 1. do obiektu budowlanego,
 2. na teren:
  1. budowy
  2. zakład pracy
  3. na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi

TRYB DZIAŁANIA
Inspektorat działa na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.)osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2011-01-19
utworzony: 24-09-2003 / modyfikowany: 06-05-2022
wprowadził(a): Daniel Mitros
rejestr zmian

Stopka serwisu