Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelJEDNOSTKI MIEJSKIEJEDNOSTKI POWIATOWE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W CHORZOWIE

41-500 Chorzów, ul. Kazimierza Wielkiego 6
tel. 0-32 241-24-94/5

http://pssechorzow.pis.gov.pl
e-mail: psse.chorzow@pis.gov.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:
Aneta Szczęśniak

Podstawa działania:
Ustawa z dnia 13.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie realizuje zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie w zakresie:

 1. ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych
 2. zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych
 3. zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywienia i żywności
 4. ksztłltowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych

Zadania te są realizowane poprzez:

 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w w/w zakresie
 • wykonywanie analiz laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych z zakresu bakteriologii i parazytologii, żywności, higieny pracy, ochrony powietrza
 • nadzorowanie warunków higieniczno-sanitarnych w placówkach służby zdrowia
 • opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz informacji o stanie higieniczno-sanitarnym miasta
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad higienicznymi warunkami pracy w zakładach pracy
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi oraz prekursorami grup IIA-R i IIB-R
 • prowadzenie postępowania w sprawach chorób zawodowych
 • prowadzenie spraw z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
 • sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie poprzez swoja działalność zapewnia bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne miastu, jego mieszkańcom i pracownikom.
PSSE w Chorzowie współpracuje w tym zakresie z organami samorządu terytorialnego, innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2008-03-11
utworzony: 24-09-2003 / modyfikowany: 29-08-2018
wprowadził(a): Daniel Mitros
rejestr zmian

Stopka serwisu