Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2004

Kontrole przeprowadzone przez zewnętrzne organy kontroli w Urzędzie Miasta Chorzów w 2004 roku:

1. Kontrola doraźna przeprowadzona przez Śląskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie prawidłowości powoływania geodetów powiatowych, usytuowania organizacyjnego stanowiska geodety powiatowego w strukturze urzędu oraz kwalifikacji osób pełniących funkcje geodetów powiatowych.
26.01.2004 r.

2. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Chorzów za 2002 i 2003 rok przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.
21.01.2004 r. - 2.04.2004 r.

3. Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach.
23.01.2004 r.

4. Kontrola zadań współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach - termomodernizacja w rejonie ulic: Gwarecka, Lipińska, Beskidzka, przeprowadzona przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
13.05.2004 r. - 14.05.2004 r.

5. Kontrola archiwum zakładowego USC przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach.
1.06.2004 r.

6. Kontrola w zakresie sposobu realizacji przez Straż Miejską obowiązku przekazywania Policji informacji o sprawcach wykroczeń, którzy podlegają wpisowi do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, przeprowadzona przez Śląskiego Komendanta Policji w Katowicach. 
17.06.2004 r.

7. Kontrola gospodarki nieruchomościami przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.
5.10.2004 r. - 15.10.2004 r.

8. Kontrola sprawdzająca w zakresie oceny wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, przeprowadzonej w październiku 2003 roku - przeprowadzona przez Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
27 - 28.12.2004 r. utworzony: 31-12-2003 / modyfikowany: 31-12-2003
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu