Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelKONTROLE, AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZAKONTROLE ZEWNĘTRZNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2005

Kontrole przeprowadzone przez zewnętrzne organy kontroli w Urzędzie Miasta Chorzów w 2005 roku:

 1. Kontrola doraźna przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami..
  4.02.2005 r.
 2. Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a zakresie zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW - Zespół Szkół Sportowych Nr 2. Termomodernizacja obiektu.
  28.02.2005 r.
 3. Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej za lata 2002 - 2004.
  15-16.03.2005 r.
 4. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji Narodowego Planu Rozwoju - projekt "Chorzowski Punkt Wolontariatu: Stawiam na przyszłość" realizowanego w ramach Działania 1.2.
  14.04.2005 r.
 5. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu "Chorzowski Punkt Wolontariatu: Stawiam na przyszłość" zgodnie z zawartą umową, w szczególności w zakresie nie objętym kontrolą z dn. 14.04.2005 r. tj. kontrola dokumentacji związanej z beneficjentami ostetecznymi projektu, a także kontrola zaleceń pokontrolnych ujętych w Informacji Pokontrolnej.
  29.06.2005 r.
 6. Kontrola prowadzona przez NIK Delegaturę w Katowicach w zakresie organizacji i finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
  19.09-18.11.2005 r.
 7. Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie wykorzystania środków WFOŚiGW przeznaczonych na realizacj zadania "Termomodernizacja budynku USC w Chorzowie".
  6.10.2005 r. 
 8. Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wykorzystania środków zgodnie z zawartą umową.
  14.12.2005 r.
 9. Kontrola zadań administracji architektonicznej prowadzonej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  15.12.2005 r. - 16.12.2005 r.


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2006-03-16
utworzony: 22-12-2004 / modyfikowany: 16-03-2006
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu